گیاه زامی فولیا:ZZ plant : Zamioculcas zamiifolia

 

گیاه زامی فولیا از خانواده  Araceae  بوده و گیاهیست همیشه سبز و کم توقع از این رو نام جواهر زنگبار نیز به آن داده شده است. ارتفاع معمول آن 90-60 سانتیمتر است و برگ های جذاب آن دلیل نگهداری این گیاه در آپارتمان است.به  اشتباه گمان می شود که این گیاه دارای رشد کند است و نگهداری ان مشکل است درصورتیکه زامی فولیا گیاهی ست با رشد سریع که با کمترین نور سازگار است.زامیفولیا دارای ریزوم هایی(ساقه های زیرزمینی) متراکم و غده ای شکل است و رشد ریزوم ها در خاک موجب تولید برگ های جدید در بالای خاک می شود.

 
برگ های گیاه زامی فولیا در واقع یک محور ساقه ای شکل است کوچک،گوشتی ،چرمی و منفرد است که 8-6 جفت برگچه در دو سوی آن روییده است. برگچه ها 15-7 سانتیمتر طول دارند و شکل برگ ها تخم مرغی شکل می باشد برروی ساقه هایی که رشد مستقیم داشته که در نوک آن کمانی شکل می شود.
 

                                                        

در صورتی که ریشه های گیاه از منافذ کف گلدان بیرون زد، گلدان آن را با یک سایز بزرگ تر تعویض کنید. بهترین زمان تعویض گلدان اوایل فصل بهار است

زامی فولیا به خاکی سبک با زهکش عالی نیاز دارد. ترکیب خاکی از خاک معمولی+خاک برگ(کوکوپیت) + پرلایت(شن) برای آن مناسب است. می توان هر دو ماه یکبار در فصل رشد آن را تغذیه مصنوعی کرد. استفاده از کود 20-20-20 با نصف غلظت برای آن مناسب است.برای آبیاری هم هنگامی که سطح خاک تا 5 سانتیمتر خشک شد اقدام به ابیاری کنید و گیاه را سیراب کنید و بعداز خدود نیم ساعت آبهای اضافی زیر گلدانی راخالی کنید چون ساقه های این گیاه گوشتی است و آب را در خود ذخیره می کند آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ان می شود.

 

هرس گیاه زامی فولیا:

گیاه زامی فولیا به هرس خاصی نیاز ندارد جدا کردن برگ های خشک و زرد شده و یا ساقه های آسیب دیده و یا ساقه هایی که بیش از حد متراکم شده اند از کمی بالاتر از سطح خاک میتواند هرس این گیاه باشد.

آفات و بیماری های گیاه زامی فولیا:

این گیاه نسبتا مقاوم بوده و به آفت یا بیماری خاصی دچار نمی شود مگر در شرایط حاد و در ارتباط با گیاهان بیمار دیگر که ممکن است درگیر کنه قرمز و یا بیماری های قارچی شود.و در حقیقت بیشترین آسیب را از ابیاری زیاد و زهکشی نامناسب میبیند.
توجه داشته باشید که اگر برگ های پایینی ساقه زرد شد بعلت آبیاری زیاد می باشد و اگر برگ های بالای ساقه زرد یا قهوه ای شدند بخاطر کمبود رطوبت است که با غبار پاشی رفع می شود.

تکثیر گیاه زامی فولیا:


            گیاه زامی فولیا از طریق تقسیم ریزوم ها و نیز قلمه برگ قابل تکثیر است.
تکثیر از طریق قلمه برگ که زمان بسیار طولانی نیاز دارد برگ ها را از مکان دمبرگ قطع کرده و در گلدانی با خاک سبک مخصوص ریشه زایی تا لبه برگ در خاک فرو برده و میتوان روی آن را برای ریشه دهی بهتر پلاستیک کشید و زمانی که برگ ها شروع به قهوه ای شدن و پوسیدن کردند در حقیقت در درون خاک شروع به ایجاد غده های ریزومی کرده است.
روش دیگر تکثیر که تقسیم ریزوم است زمانی که گیاه شما گلدان را پر کرد هنگام تعویض گلدان با تقسیم ریزوم ها گلدان های جدیدی را برای خود خواهیم داشت.

شماره تماس:
09126947735: لشگری
 
لشگری  : 09304266103
فاتح     :09122275234

گیاه زامی فولیا از طریق تقسیم ریزوم ها و نیز قلمه برگ قابل تکثیر است.

در ارتباط با گیاهان بیمار دیگرممکن است درگیر کنه قرمز و یا بیماری های قارچی شود.و در حقیقت بیشترین آسیب را از ابیاری زیاد و زهکشی نامناسب میبیند.

گیاه زامی فولیا به هرس خاصی نیاز ندارد جدا کردن برگ های خشک و زرد شده و یا ساقه های آسیب دیده و یا ساقه هایی که بیش از حد متراکم شده اند از کمی بالاتر از سطح خاک میتواند هرس این گیاه باشد.

تعداد بازديد : 549
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران