زمانی مصرف کود پتاسیم و فسفر در درخت بادام:  when almond tree fertilizering  by p&k
 

 زمان کوددهی در درخت بادام برای فسفر و پتاسیم معمولاً در اوائل زمستان به خاک اضافه می شود.ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی ماه های  بهمن،  اسفند و اواخر فروردین ماه به گیاه داده می شود. از عناصر کم مصرف کمبود روی، مس و بور بیشتر گزارش شده است. 
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری :09304266103

فاتح    :09122275234

ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی ماه های  بهمن،  اسفند و اواخر فروردین ماه به گیاه داده می شود.

کوددهی در درخت بادام با فسفر و پتاسیم معمولاً در اوائل زمستان به خاک اضافه می شود.

تعداد بازديد : 827
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران