حشرات سودمند برای درختان باغ:

چه حشراتی سودمند هستند:

 حشراتی هستند که می توانند به سوی درختان جذب شده و  حشرات آسیب رسان یا لارو آنها را شکار می کنند.

گونه های مختلف  حشرات سودمند و مبارزه با آفات بخصوص:

 زنبورهای پارازيتوييد و چالکیدها Brachonids,Chalcids and Ichneumon Wasps:

 زنبورهای پارازيتوييد و چالکیدها که حشرات کوچک و سودمندی هستند کرم های برگ خور را از بین می برند. 

چگونه  زنبورهای پارازيتوييد و چالکیدها را به باغ جذب کنیم:

 با کاشتن هویج، کرفس، جعفری، زیره سیاه و گل هویج وحشی، به باغ جذب می شوند و  این گیاهان به سادگی رشد می کنند  اجازه بدهید تا گل بدهند. زیرا این گل آنهاست که حشرات را جذب می کند.

کفشدوزک دشمن شته ها، کنه، مگس سفید و حشرات پولک دار:

این حشرات، شته ها، کنه، مگس سفید و حشرات پولک دار را مصرف می کنند. با کاشتن اعضای خانواده گل آفتابگردان، کاسنی بری یا بومادران می توانید آنها را به باغتان جذب نمائید.

حشرات شکاری مانند شیر مورچه و شته خوار:

اینگونه حشرات مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو آنها شته ها و دیگر انواع حشرات آفت را می خورند. آنها به گل های تیره کاسنی، از قبیل بومادران، گل مینا، گل ژاپنی جذب می شوند.

 زنبور (Hover fly):

این نوع زنبورها مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو این حشرات شته ها و دیگر حشرات آفت را می خورند. آنها نیز جذب گل های تیره کاسنی می شوند، مانند بومادران، گل مینا، گل ژاپنی.

 آخوندک:

این حشرات بزرگ اشتهای زیادی برای اکثر آفات باغ دارند. تخم های آخوندک در باغ قرار داده می شود که آنها بعد از از تخم بیرون آمدن، سریع رشد می کنند و بزرگ می شوند.

نماتدها:

در برابر لارو بیدها (cutworms) موثر است. cutworm نوعی آفت متداول است که جوانه های گیاه را قبل از اینکه بتوانند رشد کنند و از زمین بیرون بیایند، از بین می برد. نماتدها همچنین در برابر سوسک ها و لارو شپشه موثر هستند. تخمهای نماتد میکروسکوپی هستند و بصورت اسفنج کوچی از میلیون ها نماتد کوچک در هربار می باشند. این ها با آب مخلوط می شوند و بر روی خاک ریخته می شوند، که بعدا از تخم بیرون می آیند و سراغ کارشان می روند. اگر آنها بر روی شاخ و برگ هستند، آنها را بشوئید تا بر روی زمین قرار گیرند. نماتدها برای انسان ها و حیوانات خانگی بی زیان هستند.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال های تازه کاشته شده و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103 
فاتح     :09122275234

با کاشتن هویج، کرفس، جعفری، زیره سیاه و گل هویج وحشی، به باغ جذب می شوند و  این گیاهان به سادگی رشد می کنند  اجازه بدهید تا گل بدهند. زیرا این گل آنهاست که حشرات را جذب می کند.

زنبورهای پارازيتوييد و چالکیدها که حشرات کوچک و سودمندی هستند کرم های برگ خور را از بین می برند.

حشراتی هستند که می توانند به سوی درختان جذب شده و  حشرات آسیب رسان یا لارو آنها را شکار می کنند.

تعداد بازديد : 325
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران