بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان میوه :

 

مهمترین عامل زوال و مرگ درختان میوه بویژه هسته دارها پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از عوامل بیماری زا خاکزی است که مهمترین آنها گونه فایتوفترا می باشد .

علایم ظاهری درختان مبتلا به بیماری پوسیدگی ریشه :

1-درختان آلوده زودتر از درختان سالم خزان می کنند و سرشاخه ها دچار خشکیدگی می شوند . 
2-برگ درختان بیمار کم ، اندازه آنها کوچک ، رنگ شان سبز متمایل به زرد و میوه شان کوچک و آفتاب سوخته است 

 

علائم اختصاصی  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان  :

علائم اختصاصی این بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه است که قسمتی از تنه تا سطح خاک و بخشی از ریشه علائم پوسیدگی را نشان می دهد . پوست بافت آلوده طوقه از بین می رود و به رنگ قهوه ای در می آید گاهی تغییر رنگ تا بافت چوب پیشروی می کند . همراه با فساد بافت شانکر یا زخم نیز در محل آلودگی نمایان شده که توام با ترشح صمغ است . حاشیه شانکرها مشخص و واضح است بطوری که اگر بافت محل شانکر با چاقوی تیز تراشیده شود بافتهای آلوده طیفی از رنگهای قهوه ای دارند که به بافتهای سالم و سفید رنگ منتهی می شوند .

 

مدت زمان نابودی درختان مبتلا به بیماری پوسیدگی ریشه:

زوال درختان بیمار در اغلب موارد تدریجی است و خشک شدن درختان چندین فصل رشد طول می کشد امام گاهی نیز ظرف چند هفته تا 2 یا 3 ماه پس از بروز اولین نشانه های بیماری درختان سبز خشک می شوند .

کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان:

 مدیریت صحیح آبیاری در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه  :

در پیشگیری و مهار بیماری بسیار موثر است بدین صورت  که درختان را می بایست خارج از مسیر جوی آب و نیز بیرون پشته ها قرار داد چرا که در غیر اینصورت زمینه اشباع رطوبت و پوسیدگی را سبب گردیده ، پس توصیه می گردد در آبیاری غرقابی یا به روش آبیاری نواری  و درختان در بین دو نوار با جوی آب و یا به طشتک آبیاری که در درختان در مرکز طشتک و بیرون از جوی باشد قرار گیرند .

کشت نهال در عمق مناسب و جلوگیری از تجمع خاک اضافی اطراف تنه درخت برای کنترل بیماری پوسیدگی ریشه درختان:

هنگام کشت نهال باید دقت شود که محل اتصال پایه و پیوندک همچنین طوقه بالاتر از سطح خاک قرار گیرد .

استفاده از پایه های مقاوم به بیماری پوسیدگی ریشه :

استفاده از پایه های متحمل در برابر قارچ فایتوفترا نظیر پایه GF677 برای انواع درختان میوه هسته دار به ویژه برای بادام و هلو مناسب می باشد .

 کنترل شیمیایی برای مبارزه با پوسیدگی ریشه درختان:

استفاده از مخلوط بردو 8-4 درصد بصورت ضدعفونی و پانسمان طوقه و محل زخمها در کنترل بیماری موثر می باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103  

فاتح     :09122275234

۱-درختان آلوده زودتر از درختان سالم خزان می کنند و سرشاخه ها دچار خشکیدگی می شوند . 
۲-برگ درختان بیمار کم ، اندازه آنها کوچک ، رنگ شان سبز متمایل به زرد و میوه شان کوچک و آفتاب سوخته است

مهمترین عامل زوال و مرگ درختان میوه بویژه هسته دارها پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از عوامل بیماری زا خاکزی است که مهمترین آنها گونه فایتوفترا می باشد .

تعداد بازديد : 478
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران