روش خوابانیدن نوک شاخه درختان برای تکثیر:tip-layering-tree

 

به منظور تکثیر با روش خوابانیدن نوک شاخه ابتدا گودالی به عمق ۷-۸ سانتیمتر  حفر کنید و نوک شاخه را داخل آن قرار دهید و روی آن را با خاک بپوشانید به همین راحتی و زمانی که ریشه داد آن را از پایه مادری جدا کنید و در محل مورد نظر یا داخل گلدان بکارید. به همین سادگی شما نهالی مانند پایه مادری بروش تکثیر غیرجنسی خوابانیدن نوک شاخه درخت خواهید داشت.
 


 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران