درختان قطور   

انتقال درختان بن و قطور:

  نهال کرج قادر به  انتقال درختان بن و قطور بدون آسیب رسی به ریشه و تنه آنها می باشد و در این امر میتواند با شما همکاری داشته باشد.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

             

  

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
فاتح:  ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۳۴

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران