درختچه سایه دوست تاکسوس:

این درختچه همیشه سبز که از سوزنی برگان است برای مناطق سایه می تواند انتخاب خوبی باشد ولی به علت میوه های قرمز سمی آن پیشنهاد می شود که آن را از دسترس کودکان دور باشد تا بلعیده نشود و اگر در باغ یا باغچه دارای حیوان هستید مراقبت کنید که توسط حیوان خورده نشود. 

کاربرد درختچه تاکسوس :

درختچه تاکسوس در فضای سبز به عنوان یک درختچه همیشه سبز میتواند در سراسر سال باغچه و فضای مارا زنده و سبز نگه دارد.به عنوان پرچین ، مرز بندی بین گیاهان و درختچه های دیگر علاوه بر چوب ان در مصارف صنعتی کاربرد دارد.
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران