���� �� ������������ ������ ����������

گل آنمون-نهال کرج
 گل آنمون:شقایق نعمانی:Anemone  گل آنمون با  نام علمی  Anemone hupehensis Hadspen Abundance گیاهی ست  دائمی ازخانواده Ranunculaceae بومی مرکز چین است، این گیاه با عناوین شقایق ژاپنی و گل باد نیز شناخته میشود. .با برگ های مرکب و این که برگهای ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران