نهال تبریزی:tabrizi tree


مناطق رشد تبریزی:

نهال تبریزی بیشتر در مناطق سردسیری و معتدله می رویند و چون نیاز شدیدی که به آب دارند بیشتر در حاشیه رودخانه ها  و مسیرهای آبیاری دیده کاشته می شوند. 

گونه های تبریزی:
 

۱- رقم تبریزی:

مشخصه اصلی این گونه از درخت تبریزی تنه صاف و قد کشیده،تاج دوکی و باریک ، شاخه هایی متمایل به تنه که تاج کاملا بسته  ای را شکل می دهد می باشد با پوستی خاکستری که در کهنسالی متمایل به خاکستری تیره می شود. تبریزی به نام هایی چون تبریزی آق قواخ و راجی معروف است. با توجه به شکل بسته تاج می توان آن را در فاصله هایی نزدیک هم کاشت. بیشتر حاشیه رودخانه ها ازاین گونه تبریزی کاشته می شود.
 

۲-تبریزی رقم شالک:

  در این گونه از تبریزی  تاج کاملا باز و شاخه ها نیز از یکدیگر باز هستند. با تنه ای  معمولا ناصاف و تیره تر از تبریزی ها با شاخه های  قطور و زیاد  و چون تنه کوتاهی نسبت به تبریزی دارد ، کاشت آن در مقایسه با تبریزی کمتر متداول است. شالک به نام هایی همچون اشنک، دله راجی، ایری قلمه نیز معروف است. این گونه با تراکم های مختلف در حاشیه رودخانه های زنجان رود و دیگر مناطق معتدله سرد کشور دیده می شود.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های تبریزی و صنوبر لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری : 09126947735 

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 

تبریزی دارای دو گونه می باشد یکی که دارای تاجی بسته است و با تراکم بیشتری کنار هم می شود کاشت و گونه دیگر که که دارای تاجی باز است و به نام شالک شناخته می شود.

نهال تبریزی بیشتر در مناطق سردسیری و معتدله می رویند و چون نیاز شدیدی که به آب دارند بیشتر در حاشیه رودخانه ها  و مسیرهای آبیاری دیده کاشته می شوند.

تعداد بازديد : 373
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران