درختچه سماق سایه دوست: Rhus typhina

گر چه درختچه سماق  در محیط های آفتابی ،نیمه افتابی بهترین رشد را میکند ولی در محیط های سایه هم  بخوبی می تواند زینت بخش فضای سبز ما باشد.این درختچه خیلی سریع رشد می کند و خاکی سبک و مرطوب را مپسندد.درختچه های سماق وحشی متراکم و تنومند هستند ولی ارقام پیوندی پاکوتاه هستند . این گیاه دانه های قرمز رنگی را در پاییز تولید می کند.

منبع:


https://www.bhg.com/gardening/trees-shrubs-vines/shrubs/shrubs-for-shade/?slide=slide_93796#slide_93796
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران