نهال استاندارد سیب:

نهال استاندارد سیب چه مشخصاتی دارد.

گواهی بهداشت نهال:

نهال استاندارد باید دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم باشد.

سن نهال استاندارد:

سن نهال باید 2 ساله باشد و تک شاخه 

ریشه نهال استاندارد:

دارای ریشه سالم افشان  و بدون باکتری،قارچ و ویروس باشد 

ارتفاع نهال استاندارد:

ارتفاع نهال در زمان فروش باید حداقل 75 cm  باشد و اگر نهال پیوندی روی پایه بذری باشد ارتفاع آن بین 100 تا 120 cm باشد  و ارتفاع محل پیوند از سطح خاک 10 تا15 cm باشد

قطر نهال استاندارد:

قطر نهال در زمان فروش بین محل پیوندک و طوقه تا 1/5 cm باشد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های استاندارد و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103  

فاتح     :09122275234

قطر نهال در زمان فروش بین محل پیوندک و طوقه تا 1/5 cm باشد.

ارتفاع نهال در زمان فروش باید حداقل 75 cm  باشد و اگر نهال پیوندی روی پایه بذری باشد ارتفاع آن بین 100 تا 120 cm باشد  و ارتفاع محل پیوند از سطح خاک 10 تا15 cm باشد

دارای ریشه سالم افشان  و بدون باکتری،قارچ و ویروس باشد .

سن نهال باید 2 ساله باشد .

نهال استاندارد باید دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم باشد.

تعداد بازديد : 205
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران