نهال استاندارد سیب:standard apple seedling

 نهالی دارای استاندارد است که:
1-دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم سیب باشد.
2-نهال  سیب ترجیحاً 2 ساله و  تك شاخه باشد .
3-دارای ریشه سالم  ،ریشه افشان و در صورت امكان دارای شاخه های جانبی باشد.
4- در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع داشته باشد.
5–ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاك 10 سانتیمتر و حداكثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد.
6-ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی مترباشد .
7-پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندك و طوقه یك تا 5/1 سانتی مترباشد .

 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری :09304266103 

فاتح  :09122275234

یک نهال استاندارد در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع داشته باشد.

ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاك 10 سانتیمتر و حداكثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد.

ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی مترباشد .

تعداد بازديد : 346
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران