درختچه های بهار گل:spring-blooming-shrubs

اگر برای باغ یا فضای سبز خودت برای بهار در  جستجوی گیاهانی هستید که در فصل بهار با   گل های زیبایشان زینت بخش فضای شما باشد ما در اینجا تعدادی از این گیاهان را به شما معرفی می کنیم.

۱-درختچه یاس زرد: forsythia

۲- درختچه اسپیره:  Spirea

۳-  درختچه به ژاپنی: Chaenomeles japonica

۴- درختچه ماگنولیا:MAGNOLIA, Royal Star

۵- درختچه ارغوان:Redbud

۶-درختچه عنبرسائل:Witch hazel

۷-درختچه بهارگل بداغ:Viburnum

۸-درختچه دافنه:Daphne

۹-درختچه بهارگل ویگیلا:  Weigela 

۱۰-درختچه بهارگل دوتزیا: Deutzia

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران