روش خوابانیدن ساده شاخه درختان برای تکثیر:simple layering

این روش  تکثیر غیر جنسی خوابانیدن شاخه معمولاٌدر فصل پاییز یا اوایل بهار انجام می شود.یک شاخه با یک یا دو سال سن انتخاب کنید آن را زخمی کنید و به سمت زمین خم کنید.به زمین گیر دهید و با کمی خاک آن را بپوشانید.در ادامه شما می توانید  گودال کم عمق حفر کنید و شاخه را داخل آن قرار دهید.گیاه دختری معمولا آماده جدا شدن از گیاه مادری بعد از چند ماه تا یک سال است. در پاییز می توانید آن را بطور جداگانه در گلدانی بکارید یا اینکه تا بهار صبر کنید و بطور مستقیم آن را در زمین مورد نظر که شروع به گرم شدن است بکارید.


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران