درختچه های سایه دوست:


اگر شما دارای فضای سبزی هستید که سایه است و از تابش نور آفتاب به اندازه کافی بهره نمی برید به شما درختچه هایی را معرفی می کنیم که بتوانید براحتی در این محیط ،فضایی سبز و زیبا داشته باشید و از ان لذت ببرید.ابتدا بهتر است با دسته بندی گیاهان سایه دوست آشنا شویم.

۱- گیاهانی که نیازمند نور آفتاب  مستقیم کمتر از ۶ ساعت هستند، به انها با نیاز نوری قسمتی آفتابی یا قسمتی سایه  میگوییم.
  • ۲-گیاهانی که نیازمند نور مستقیم  آفتاب کمتر از ۳ ساعت هستند به این گیاهان سایه دوست میگوییم.
  • منبع:
  • https://dengarden.com/gardening/ShadeShrubs
  • در ذیل تعدادی از درختان سایه دوست که شما می توانید در مناطق سایه و کم نور فضای سبزتان آن را بکارید و از زیبایی آن لذت ببرید.

۱-درختچه گل صد تومانی:Paeonia suffruticosa

۲-خاس انگلیسی:راج انگلیسی:Toyon:Heteromeles arbutifolia

۳-درختچه آزالیا:Azelea

۴-درختچه آکوبا:Aucuba japonica

۵-درختچه تاکسوس:Taxus

۶-درختچه کاملیا:Camellia

۷-درختچه کلترا: Clathra alnifolia

۸-درختچه شمشاد ابلق: Euonymus fortunei

 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران