انار ملس ساوه

انار ملس ساوه درخت پربرگی است با میوه درشت کروی شکل با پوست میوه با ضخامت متوسط قرمز رنگ با آریل قرمز تیره مزه اش ملس است یعنی بین ترش و شیرین ولی هسته اش تقریبا نرم است.
 

برای تهیه نهال های سالم و قوی نهال درخت انار ملس ساوه  لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752 

فاتح:09122275234 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران