رز ساناز:Rose sanaz،Rosa chinensis

 

رز ساناز:

رز ساناز با نام علمیRosa spp: Rosa chinensis از خانواده Rosaceae ارقامی از رزهای مینیاتوری هستند و از تلاقی رزچینی و رز معمولی بدست می آید با گل های کوچک فراوان و دوران گلدهی طولانی که گلهای آنها کمی از رز مینیاتوری درشت تر است.و شامل درختچه های کوچک با برگهای ریزان و تقریبا بدون خار هستند. برگ های کوچک و مرکب آنها از پنج یا هفت برگچه بیضی شکل و دندانه دار تشکیل شده است  که گونه هایی گل ریز و پاکوتاه با ارتفاع چندین سانتیمتر تا ۳۰ سانتی متر بالای سطح خاک هستند و بوته های آن ها می تواند بین ۹۰-۱۵ سانتی متر ارتفاع داشته و دامنه رنگ گل ها بسیار متنوع و گوناگون میباشد. رزهای ساناز در مناطقی که میزان کافی سرما جهت برطرف شدن خواب زمستانه دریافت کنند، رشد خوبی خواهند داشت. گل ها به صورت پرپر و کم پر ومتوسط دیده می شوندرز ساناز از گیاهان زینتی و تجاری می باشد که کاربردهای زیادی به خصوص در طراحی فضای سبز دارد، بنابراین تولید این گیاه کار بسیارارزشمندی است. رز مینیاتور را علاوه بر کاشت در بستر باغچه ها و یا حاشیهها، در گلدان نیز می توان پرورش داد..شرایط آب و هوایی رز ساناز:
به طور کلی نور زیاد و دمای خنک سبب تولید گل باکیفیت بالا در گل های رز می شود. گل های رز آفتاب دوست و حداقل باید ۶ ساعت آفتابدر روز دریافت کند و  هوای خنک را دوست دارد اما سرما زیاد را نمیتواند تحمل کند و تحمل به گرمای آن بهتر از تحمل به سرماست البته باید توجه داشت که در هوای گرم گلدهی کاهش می یابد ولی اگر همراه با خشکی نباشد، به آن آسیب نمیزند.
 

 شرایط خاک رز ساناز : 


 خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای ۱۰% مواد آلی باشد، مناسب است. به طور کلی نیاز به خاک عمیق و حاصل خیز بازه کش مناسب دارد. به منظور زه کشی در مناطق پر باران، بستر کاشت را ازسطح چمن بلندتر در نظر می گیرند مهمترین مسله در تهیه بستر برای کشت این گیاه این است که از یک طرف زهکش مناسب برای آن فراهم باشد و از سوی دیگر چون گیاه نباید دچار خشکی شود پس بستر باید بتواند آب کافی را در خود نگاه دارد. خاک مناسب نیز ترکیبی از رس و ماسه میباشد.

کود دهی و هرس رز ساناز : 

کودهای مخلوط حاوی پتاسیم برایجلوگیری از رشد آبدار شاخه ها موثر است. هرس رزهای مینیاتور اواخر زمستانو اوایل بهار انجام می شود. به این صورت که یک سوم تا یک دوم ساقه ها وشاخساره های جانبی کوتاه می شوند. برای هرس بازجوان سازی رز مینیاتور،ساقه های قدیمی را تا پایه قطع کرده و این عمل برای بقیه ساقه ها در سالدوم و سوم تکرار می شود.
 

آبیاری رز ساناز:

این گیاه به آبیاری منظم در طول دوران گلدهی نیاز دارد و نباید به خشکی دچار شود ولی در دورانی که وارد خواب میشود، باید میزان آبیاری را کاهش داد.

 

پرورش رز ساناز در گلدان  :

رزهای ساناز را می تواندر گلدان های پلاستیکی که دارای منافذ زیادی برای رد کردن آب هستند کاشت و به درونآپارتمان منتقل نمود و از آنها گلدانی مناسب برای پشت پنجرهاتاق ترتیب داد. تعویض گلدان ها به طور سالیانه در ماه های اسفند یا فروردین انجاممی گیرد.در بهار می توان گلدان را برای مدتی به داخل ساختمان آورد . چنانچه این مدت طولانی شود و نور به اندازه کافی نباشد، ممکن است جوانه ها پوک شده وچروک خورده ومنجر به ریزش برگ ها شود.بهترین مکان برای نگهداری ساناز، مکانی است که سایه آفتاب باشد

تکثیر رز ساناز :  

بر خلاف رقم های تجاری مهم رز که حاصل پیوند های گوناگون میباشند، رز ساناز حاصل افزایش قلمه ای تک گره و ریشه دار شدن آنهاستبرای این کار قلمه طوری تهیه می شود که ۲ سانتی متر از ساقه در بالا وپایین گره حفظ شود.که دو نوع قلمه گیری انجام میشود یکی قلمه سبز: پس از پایان گلدهی، از ساقه سبز بدون گل میتوان قلمه را تهیه نمود. باید تمام برگها را به جز چند برگ کوچک انتهایی حذف کرده و بهتر است قبل کشت در خزانه کمی انتهای قلمه را زخمی کرد تا ریشه زایی بهتر صورت گیرد.و دیگری قلمه چوبی: این قلمه بعد از ریزش برگها در پاییز تهیه میشود. تیمار اعمال شده بر این قلمه مانند قلمه سبز است و بهتر است انتهای آن نیز خراش داده شود. بهترین زمان قلمه گیری زمانی است که اولین سرما باعث بریزش برگ ها شده باشد، که در مناطق سردسیری اواخر زمستان یا اوایل بهار ودر مناطق گرمسیری مانند خوزستان از بهمن تا اواسط فروردین ذکر شده است. به این ترتیب قلمه ها تا بهار ریشه دار شده و در پاییز به محل اصلی منتقل میشود. بهترین زمان کاشت در دوره رکود گیاه، پس از برطرفی یخ بندان استابتدا فواصل مکان هایی که قرار است قلمه ها در آن جا کاشته شود، مشخص میگردد. فاصله هر دو گیاه از یکدیگر ۳۰ سانتی متر و عمق گودال نیز باید بهاندازه ای باشد که پس از کاشت، طوقه گیاه دیده شود. به طور کلی رزها برای رشد مطلوب به تأمین رطوبت کافی نیاز دارند.در مجموع هر نوع قلمه ای که تهیه شد باید  در بستری مناسب مثل ماسه بادی، مرطوب، روشن و به دور ازنور مستقیم خورشید کشت شود و اجازه داد تا ریشه زایی صورت گرفته و قلمه استقرار یابد و بعد به زمین اصلی انتقال می یابد.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

             

رز ساناز حاصل افزایش قلمه ای تک گره و ریشه دار شدن آنهاست.

آبیاری منظم در طول دوران گلدهی و نباید به خشکی دچار شود ولی در دورانی که وارد خواب میشود، باید میزان آبیاری را کاهش داد.

تعداد بازديد : 324
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران