انار دانه سیاه رباب:robab pomegrant

انار دانه سیاه رباب پوست ضخیمی دارد و دانه هایش به رنگ سیاه هستند .

کاربرد انار  دانه سیاه رباب:

 انار دانه سیاه رباب زمان انبار داری زیادی دارد و به مدت زیادی می توان آن را نگه داشت به همین دلیل برای صادرات مناسب است.
 

برای تهیه نهال های سالم و قوی نهال درخت انار دانه سیاه رباب لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752   


 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران