هرس درختان تازه کاشت

هرس نهال یک ترکه ای:

برای هرس درختی که تازه در محل اصلی کاشته شده و به صورت یک ترکه ای است  یعنی تنها دارای یک تنه است و شاخه فرعی ندارد باید درخت را از سطح زمین تا یک جوانه ای قطع کرد اگر نهال  پایه  بلند است  بیشتر از 160 سانتی متر و برای پایه متوسط  متوسط 160- 100 سانتی متر و برای پایه کوتاه باید کمتر از 100 سانتی متر باشد.

هرس نهال دارای شاخه های فرعی:

اگر  نهال تازه کاشته شما  دارای شاخه جانبی باشد بعد از دو و سه روز از کاشت و آبیاری باید کلیه شاخه ها تا فاصله 50 سانتی متری سطح خاک قطع کنید وفقط 5-3 شاخه روی درخت نگه می داریم که باید این شاخه ها در تمام جهت ها گسترده شده باشند و باید فاصله شاخه با شاخه 15-10 سانتی متر باشد.در جهات مختلف باشد.
دارای زاویه های وسیع و مناسب باشد که این شاخه تشکیل شاخه اصلی و اسکلت درخت را می دهد.

 هرس نهال دو ساله:

در سال دوم  برای هرس باید شاخه های اصلی نیز کوتاه شوند تا شاخه های فرعی تشکیل شوند. روی این اصل برای دانه دارها باید یک سوم از سر شاخه ها و برای هسته داران باید دو سوم از سر آن را قطع نمود که این عمل به جز تشکیل شاخه فرعی و باعث تقویت شاخه های اصلی نیز می شوند.

 هرس نهال سه ساله:

در سال سوم اگر نرکی تشکیل شود و یا اگر شاخه مزاحمی رشد کرد قطع کنید که در سال های بعدی هرس شاخه های شکسته ، خشک شده و نافرم ادامه می یابد.
 

اهمیت زاویه شاخه های فرعی درخت:

 در شاخه های افقی  و زاویه باز شیره گیاهی بهتر جریان داشته و منشاء هورمونی دارند و گل انگیزی بهتری دارند و شاخه ها کمتر می شکنند.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های میوه،مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال های تازه کاشته شده لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103
فاتح     :09122275234

در سال دوم  برای هرس باید شاخه های اصلی نیز کوتاه شوند تا شاخه های فرعی تشکیل شوند برای دانه دارها باید یک سوم از سر شاخه ها و برای هسته داران باید دو سوم از سر آن را قطع نمود .

باید کلیه شاخه ها تا فاصله 50 سانتی متری سطح خاک قطع کنید وفقط 5-3 شاخه روی درخت نگه می داریم.

باید درخت را از سطح زمین تا یک جوانه ای قطع کرد اگر نهال  پایه  بلند است  بیشتر از 160 سانتی متر و برای پایه متوسط  متوسط 160- 100 سانتی متر و برای پایه کوتاه باید کمتر از 100 سانتی متر باشد.

تعداد بازديد : 4616
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران