هرس نهال شمشاد آکوبا: prune of Aucuba japonica

                                                                                                                                                    
 

برای هرس درختچه شمشاد آکوبا ، با سرزنی و هرس به راحتی می توان این گیاه را به اندازه و فرم مورد نظر حالت داد. بهتر است این کار در اوایل بهار انجام شود. همچنین برای اینکه گیاه بیشتر به شکل بوته رشدکند می توان ساقه ها را سرزنی کرد تا رشد شاخه های جانبی تحریک شود.

گاهی در ارقام ابلق این گیاه که برگ های رنگین دارند شاخه هایی بوجود می آید که برگ های سبز ساده دارند این شاخه ها را جدا کنید.

بهترین زمان هرس شمشاد آکوبا:

بهتزین زمان هرس شمشاد آکوبا اوایل فصل بهار می باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری :09304266103  

فاتح  :09122275234

بهتزین زمان هرس شمشاد آکوبا اوایل فصل بهار می باشد.

تعداد بازديد : 492
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران