نکات مهم کاشت نهال میوه:

1-انتخاب مناسب ترین رقم نهال برای منطقه مورد نظر

2-بررسی نهال از نظر سازگاری با آب و هوای منطقه ،نوع خاک،زمان گلدهی،پرمحصولی،مقاوم بودن به آفات و بیماری ها

3-ممانعت از ورود نهال های آلوده به آفات و بیماری ها

4-انتخاب نهال های پیوندی یک یا دو ساله

5-هنگام حمل ونقل جلوگیری از در معرض باد بودن ریشه های درخت

6-رعایت فواصل کاشت نهال ها بسته به نوع و رقم نهال

7-حفر گودال به طول 60 تا 100 سانتی متر و به شعاع 50 تا 100 سانتی متر

8-هنگام حفر گودال خاک رویی کنده شده را در سمتی و خاک زیرین را در سمتی دیگر بریزید.

9-هرس ریشه نهال و جدا کردن ریشه های شکسته و زخمی

10-فرو کردن ریشه ها در محلول ضدعفونی برای جلوگیری از آلوده شدن ریشه ها

ترکیب محلول ضدعفونی:

محلول ضدعفونی با ترکیب سم بنومیل یا سم قارچ کش مشابه به میزان 300 گرم+خاک رس 10 کیلوگرم+کود دامی 10 کیلوگرم+آب 100 لیتر


11-هنگام کاشت نهال محل پیوند حتما بالای سطح خاک قرار بگیرند.

12-بعداز کاشت بطور منظم آبیاری کنید.

13-برای تثبیت نهال ها از قیم استفاده کنید.

14-رنگ کردن تنه نهال با رنگ سفید پلاستیکی برای جلوگیری از سوخته شدن و پوست انداختن 

25-پوشاندن تنه نهال ها گونی یا پلاستیک برای جلوگیری از آسیب دیدن توسط حیوانات 

برای تهیه بهترین و سالم ترین انواع نهال،نهال  خرمالو خرمندی و مشاوره کاشت نهال با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

 شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 

فاتح:09122275234
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران