گل پلومریا:plumeria flower

 
                                                                                                        
گل پلومریا در حقیقت درختچه کوچکی است از نواحی گرم و مرطوب که نمادی ست از گل های هاوایی با رنگ های متنوع  شامل سفید،زردفصورتی و قرمز رنگ و عطر بسیارخوش که از بهار تا پاییز روی گل است.که در میان برگ های درشت این درختچه به چشم می خورد این درختچه بسته به نوع و رقم ان می تواند برگریز یا همیشه سبز باشد.

پرورش گیاه پلومریا:

اگر چه محل نگهداری شما از این گیاه منطقه تروپیکال نمی باشد ولی باید برای پرورش آن به نیازمندیهای آن آگاه باشید و شرايط  آب و هواي گرم و مرطوب را براي آن فراهم کنيد.اغلب این گیاه به عنوان درختچه زینتی پرورش می یابد.پلومریا نیاز به خاکی با زهکشی خوب دارد که مقدار اسیدیته ان کم باشد.همچنین نیاز به حداقل 6ساعت تابش خورشید دارد.با اینکه به نمک و شرایط بادی کمی متحمل است ولی تحمل هوای سرد را ندارد و باید محافظت شود.بنابراین باید در مناطق سردتر در گلدان های بزرگ نگهداری شود.در مناطقی که بیشتر سال گرم است ولی بازهم ممکن است سرمای ناگهانی داشته باشد باید گیاه را کند و به داخل انتقال داد ویا گلدان را با شروع سرما به داخل منتقل کنید و در بهار دوباره ان را به فضای باز برگردانید.

 منبع: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/flowers/plumeria/growing-plumeria.htm

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163  

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران