نهال چنار: Plane tree

553553

 

      درخت چنار: Plane tree


چنار درختی است از خانواده plantanaceae که از درختان پهن برگ و خزان کننده است. برگ های چنار منفرد متناوب  و دارای پهنک پنجه ای نسبتا پهنی است . هر برگ دارای 5-3 لوب نوک تیز و پای برگ ها دارای 2 گوشوارک نسبتا بزرگ برگ مانند است. قاعده برگ قلبی شکل، کناره برگ فاقد دندانه و دارای موجهای سینوسی است. دمبرگ به طول 5تا10 سانتی متر و پوشیده از کرکهای خاکستریست. سطح بالایی را روی برگ به رنگ سبز روشن است. برگهای جوان کرکهایی دارند که به تدریج با بالا رفتن سن برگ از تراکم آن کاسته میشود. پشت برگ به رنگ نقره ای مایل به سبز است و کرکهای بیشتری دارد. رگبرگها به شکل پنجه ای و منشعب هستند. رگبرگهای میانی نسبتا قطورند و در پشتد برگ به صورت برجسته دیده میشوند.

 

چنار درختی ست یک پایه با گلهای تک جنس و شبیه هم که بر روی گل آذین های فشرده کروی شکل قرار دارند . زمان گلدهی آن در ماههای فروردین و خرداد است. لقاح آن نیز به دو صورت خودگشنAutogame و هم دگرگشن Heterogame انجام میشود.میوه چنار پس از تلقیح گلهای ماده به شکل کوزه های کوچک و سبز رنگی روی نهنجی کروی شکل ظاهر میشود. پس از مدتی میوه ها به فندقه های خشک و مرکب تبدیل و در همان سال میرسند.
میوه چنار دانه ای دو لپه ای دارد که در داخل فندقه قرار گرفته است. اگر میوه ها (فندقه ها) در محیط مناسبی از نظر شرایط خاک و رطوبت پراکنده شوند ،در زمانی کمتر تز 10روز  رشد کرده و خود را نمایان میسازد. با این وجود قوه ی نامیه بذر چنار بسیار کم است و اگر بذر کهنه شود، ممکن است رشد نکند

 

     ارقام چنار:

  چنار شرقی(platanus orientalis )

بومی :نیمکره شمالیا
دما: دامنه -21 تا +42 ،مناطق معتدل و کمی سرد ولی خشکسالی را تحمل میکند.
کاربرد: سایبان،حاشیه خیابان ها جاده ها، مصارف صنعتی از چوب آن
تکثیر: بذر در اوایل بهار در شاسی سرد، قلمه در پاییز از شاخه های یکساله قسمت های انتهایی درخت، خوابانیدن در بهار و تابستان

شماره تماس : 09126947735  لشگری

  چنار آمریکایی: (
platanus occidentalis)

553

  چنارآمریکایی یا چنار غربی با برگ های سه پر که از ارقام ایرانی چنار کوتاهتر است و در امریکا و اروپا بعلت مقاوم در برابر آلودگی و سایبان کاربرد زیادی دارد.

 

  چنار همیشه سبز: (platanus kerri)

553

   تنها گونه همیشه سبز چنار است که بومی مناطق استوایی آسیا می باشد و برگ هایش پنجه ای نیست.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

چنار همیشه سبز بومی مناطق استوایی آسیا می باشد و برگ هایش پنجه ای نیست.

چنار آمریکایی دارای برگ هایی سه پر است که از چنار شرقی کوتاه تر است و بعلت مقاوم بودن در برابر آلودگی در اروپا و آمریکا کاربرد زیادی دارد.

چنار دارای سه رقم شامل چنار شرقی.چنار آمریکایی و چنار همیشه سبز می باشد.

تعداد بازديد : 3091
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران