مراحل کاشت نهال:

برای کاشت نهال در زمین ابتدا باید زمین را آماده کرد و بعد گودال مناسب را ایجاد کرد.
 

آماده کردن زمین برای کاشت نهال:

مسطح زمین،شخم زدن،تقویت خاک و کرت بندی و خیابان بندی از کارهایی است که باید برای آماده کردن زمین انجام داد
 

مسطح کردن زمین برای کاشت نهال:

در جاهایی که ناهمواری وجود دارد باید زمین را تسطیح کرد و این تسطیح،‌ تسطیح کلی است و بعد از تسطیح زمین عملیات دیگر باید انجام شود.

شخم زدن و زیر روکردن زمین برای کاشت نهال:

بعد از تسطیح،‌ زمین را باید شخم عمیق زد چون درخت به خاک عمیق نیاز دارد.
 

تقویت و کود دادن زمین برای کاشت نهال:

در فصل پاییز برای تقویت و کوددادن زمین اقدام کنید در خاک های با حاصلخیزی متوسط تا ضعیف می توان 30 تا 60 تن کود دامی را به زمین داد و باید کود را در تمام سطح زمین پخش کرد و می توان 300 تا 400 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل را به طور یکنواخت در پاییز همراه با کود دامی در خاک پخش کرد و بعد آن را با خاک مخلوط و زیر خاک نمود.
 

کرت بندی و خیابان بندی زمین برای کاشت نهال:

اگر زمین وسیع باشد مساله کرت بندی و خیابان بندی باید انجام شود ولی در زمین های کوچک لازم نیست. در اطراف باغ یک خیابان جهت عملیات حمل و نقل کود و غیره احداث می کنند و عرض آن ها را 6-4 متر و خیابان های داخلی را بین 4-3 متر می گیرند.

 کندن گودال برای کاشت نهال:

به منظور ایجاد گودال برای کاشت نهال ابتدا خطوط کاشت را مشخص کنید تا باغ منظمی داشته باشید و اقدام به ایجاد خطوط موازی کنید برای اینکه خطوط موازی باشند باید زمین گونیا باشد و برای گونیا کردن زمین در دو گوشه زمین یک میخ چوبی کوبیده و خط به دست آمده از اتصال دو نقطه را به وسیله ریسمان مشخص می کنند و سه متر از آن جدا کرده و یک نیم دایره می زنیم و سپس از نقطه اولی 4 متر فاصله گرفته و نیم دایره ای می زنیم و محل تقاطع نیم دایره ها را به نقطه اول وصل کرده و تا انتهای زمین خطی رسم می کنیم و در گوشه بعدی نیز همین کار را انجام می دهیم و خطوط اصلی به دست می آیند. بعد از گونیا کردن،‌ زمین را میخ کوبی می کنیم به فرض اینکه نخواهیم عیب رد بکاریم و با مطالعه پایه آن که اگر بذری بود فاصله را 6 در 6 متر می گیریم و در روی خطوط اصلی اطراف زمین 6 متر به 6 متر علامت می زنیم با رسم خطوط موازی از روی نقاط مشخص شده محل تقاطع این خطوط را میخکوبی می کنیم و در همین نقاط نیز گود برداری می کنیم.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های میوه،مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال های تازه کاشته شده لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103 
فاتح     :09122275234

تسطيح زمین، شخم زدن، کوددهی و تقویت زمین، کرت بندی

تعداد بازديد : 275
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران