تکثیر درخت هلو از طریق خوابانیدن هوایی شاخه:peach-tree-propagation-airlayering


خوابانیدن هوایی شاخه درختان ميوه یکی دیگر از روش های غیرجنسی درخت هلو می باشد که نهال بدست آمده مانند گیاه یا درخت مادری میباشد و با استفاده از خزه اسفاگنوم و شاخه ای که ضخامت آن به اندازه یک مداد  و دارای جوانه برگ باشد با حلقه برداری گرد دور شاخه مورد نظر میتوان اقدام به تکثیر کرد.بهترین زمان این روش تکثیر هم در تابستان است.و همانطور که در تصویر می بینید می توان برروی یک درخت چندین شاخه را برای خوابانیدن هوایی استفاده کرد که در نهایت چند نهال جدید خواهید داشت .

                                                   


 


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری: 09304266103 

بهترین زمان این روش تکثیر هم در تابستان است.

تعداد بازديد : 308
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران