تکثیر درخت هلو از طریق خوابانیدن هوایی شاخه:peach-tree-propagation-airlayering


خوابانیدن هوایی شاخه درختان ميوه یکی دیگر از روش های غیرجنسی درخت هلو می باشد که نهال بدست آمده مانند گیاه یا درخت مادری میباشد و با استفاده از خزه اسفاگنوم و شاخه ای که ضخامت آن به اندازه یک مداد  و دارای جوانه برگ باشد با حلقه برداری گرد دور شاخه مورد نظر میتوان اقدام به تکثیر کرد.بهترین زمان این روش تکثیر هم در تابستان است.و همانطور که در تصویر می بینید می توان برروی یک درخت چندین شاخه را برای خوابانیدن هوایی استفاده کرد که در نهایت چند نهال جدید خواهید داشت .

                                                   


 


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران