هرس درخت هلو:peah tree pruning

درخت هلو جزو درختانی است که باید هرساله هرس شود.بهترین زمان برای هرس درخت هلو اوایل بهار زمانی که از شدت سرمای زمستانه کاسته شده است البته مناسب ترین زمان هرس معمولا اواخر بهمن ماه است ولی بستگی به آب وهوای منطقه شما دارد.هزس درختان مسن تر را باید زودتر از درختان جوان انجام داد تا فرصت کافی برای رشد داشته باشد. و از هرس شاخه ها زمان شکوفه یا بلافاصله بعداز شکوفه دهی خودداری کنید. اگر به هرس درختان هلو در سنین بالا یعنی بعد از دو سالگی انجام شود باید  شاخه های کوتاه (کورسون یا شاخک ها)  قطع نکنید و در سالهای بعد از سه سالگی شاخه هایی که به داخل تاج جهت یافته و رشد و نمو نموده اند بایستی حذف گردند تا نور و هوا به مقدار کافی در تاج درخت نفوذ کند.

هرس شکل دهی درخت هلو:

برای فرم دادن به نهالتان درسال اول از سطح خاک تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر از نهال را نگاه داشته و بقیه نهال را سربرداری می کنند. ودر روی نهال  ۲ تا ۵ جوانه نگهداری کنید و در نهال های دارای شاخه، ۴ شاخه را از روی دو جوانه پایین نزدیک محل اتصال نگه دارید و بقیه را قطع کنید و ارتفاع درخت را در ۵۰ سانتی متر قطع کنید برای سال دوماز شاخه ها و جوانه های رشد یافته در طول ال تعداد ۳ تا ۴ شاخه ای که کاملا رشد کرده اند و وضعیت مناسبی دارند نگاه دارید و بقیه را حذف کنید و بر روی شاخه های باقی مانده که طول شاخه های اصلی اسکلت درخت را می سازند دو سوم طول از محل اتصال به تنه نگاه دارید و بقیه را از جوانه ای که به سمت بیرون قرار دارد، سربرداری کنید ضمنا شاخه های فرعی که در روی شاخه ای اصلی تشکیل شده اند یا به صورت دیگر کورسون ها را از بالای جوانه دوم قطع کنید برای سال سوم در روی شاخه های اصلی، شاخه های جانبی یا فرعی به صورت دو شاخه ظاهر می گردند. برای هرس در روی این شاخه ها از قسمت سر شاخه به نسبت یک دوم تا یک سوم سربرداری کنید. از سال سوم به بعد عملیات هرس تقریبا ساده است چون تعداد شاخه های اصلی درخت شکل واقعی خود را یافته اند و معمولا تعداد آنها بین ۶ تا ۸ عددد می باشد و از این سال به بعد عملیات بیشتر در جهت باردهی صورت می گیرد و هدایت شاخک ها و جوانه ها، به منظور بارآوری ضروری است.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های ارقام هلو مشاوره کاشت و هرس لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران