پیوند هلو:peach grafting 

برای پیوند هلو برروی پایه های مختلف در خاک های متفاوت از پایه آلو وگوجه سبز برای خاکهای رسی ومرطوب استفاده کنید و از پایه گیلاس چینی برای تولید هلوی پاکوتاه مناسب است و پایه بادام برای زمینهای آهکی وسنگلاخی میتوان استفاده کرد و نیز پایه G677دورگ بادام وهلو می باشد.

پایه مناسب پیوند هلو در خاک های رسی مرطوب:

 پایه آلو وگوجه سبز برای خاکهای رسی ومرطوب مناسب هستند.

پایه مناسب برای تولید هلوی پاکوتاه:

 پایه گیلاس چینی برای تولید هلوی پاکوتاه مناسب است.

پایه مناسب هلو برای زمین های آهکی و سنگلاخی:

پایه بادام برای زمینهای آهکی وسنگلاخی میتوان استفاده کرد.

 

 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری : 09126947735 

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

پایه بادام برای زمینهای آهکی وسنگلاخی میتوان استفاده کرد.

پایه گیلاس چینی برای تولید هلوی پاکوتاه مناسب است.

پایه آلو وگوجه سبز برای خاکهای رسی ومرطوب مناسب هستند.

تعداد بازديد : 261
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران