پیوند هلو:peach grafting 

برای پیوند هلو برروی پایه های مختلف در خاک های متفاوت از پایه آلو وگوجه سبز برای خاکهای رسی ومرطوب استفاده کنید و از پایه گیلاس چینی برای تولید هلوی پاکوتاه مناسب است و پایه بادام برای زمینهای آهکی وسنگلاخی میتوان استفاده کرد و نیز پایه G677دورگ بادام وهلو می باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163  

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران