شماره انواع درختچه های زینتی نام علمی و توضیحات تصویر
       
1

گز

Tamarix sp

درختی کهن سال با عمرطولانی که دارای برگهای باریک نوک تیز که از شاخه های آن ماده ای بنام گزانگبین ترشح میشود . مناسب برای مناطق گرم وخشک و خاکهای شور و بیایانیست.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
553
2

تاکسوس 

Taxus bacata


شماره تماس: 09126947735 لشگری
553
3

تاکسوس لوله ای

Cephalotaxus

harringtonia

شمارتماس:

09126947735 لشگری

4

برگ نو (ترون)

Ligustrum شماره تماس: 09126947735
لشگری
553553
5

آبه لیا

یاس سلطنتی

Abelia

هم خانواده پیچ امین الدوله بوده با گلهای شیپوری شکل معطر و زیبا

شماره تماس: 09126947735 لشگری
553
6

بداغ جنگلی

Viburnum opulus


از گیاهان داروئیست که با قلمه تکثیر می شود.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
553
7

نخل بادبزنی

واشنگتونیا

Washingtonia palm


شماره تماس: 09126947735 لشگری
553
8

یاس شیروانی

Jasminum nudiflorum

گیاهی خزاندار بومی اروپای جنوبی که با وجود گل های خوشه ای سفید و معطر وزیبا در حلقه هی گل نیز بعنوان تک درخت زینتی در باغ ها پارک ها و فضای سبز کاربرد دارد.
تکثیر: بذر، قلمه نیمه خشبی و قلمه خشبی و خوابانیدن
شماره تماس: 09126947735 لشگری
       
10

ارس خزنده

juniperus horizontalis


شماره تماس: 09126947735 لشگری
11

توری

Lagerstromia indica

شماره تماس: 09126947735 لشگری
12

سنجدزینتی

Elaegnus pungens


شماره تماس: 09126947735 لشگری
13

برگ بو

Laurus nobilisشماره تماس: 09126947735 لشگری
14

شیرخشت 

Cotonaster horizontalis


شماره تماس: 09126947735 لشگری
15

زرشک زینتی

 Berbrries Thunberjiiشماره تماس: 09126947735 لشگری
16

برگ نو برگ درشت

Ligustrum latifolium


شماره تماس: 09126947735 لشگری
17

 

   
18

عنبرالسائل

Liquidamber orientalis

درختی پهن برگ خزان کننده دارای صمغ بومی امریکا و مالزی دارای گل های معطر زرد مایل به سبز کاربرد آن در حاشیه خیابان ، فضای سبز و تک درخت زینتی تکثیر: بذر،قلمه و خوابانیدن

شماره تماس: 09126947735 لشگری
19

ناندینا

Nandina domestica


شماره تماس: 09126947735 لشگری


 
20

زالزالک 

creategus 

 

شماره تماس: 09126947735لشگری

       
25

ازگیل ژاپنی

japonica plum

درختچه ای با گل های معطر سفید  ومیوه هایی زرد رنگ با هسته های زیاد از خانواده گلسرخیان و کاربرد آن در  فضای سبز شهری، پارک ها، بولوارها،
تکثیر:قلمه چوبی، بذر، پیوند برروی نهال به

شماره تماس: 09126947735 لشگری
26

مورد پیوندی

Myrtus communis

شماره تماس:
09126947735 لشگری


 

 
27

سه رنگ

Photinia 

 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
       
30

نارنج سه برگچه

Poncirus  trifoliata


از خانواده Rutacaea  که بومی چین و کره است و  نارنج تلخ چینی هم نامیده می شود خزان پذیر بوده و پایه مناسبی برای نارنگی آنشو می باشد.
تکثیر: کاشت بذر در شاسی سرد

شماره تماس: 09126947735 لشگری
31

 

 

 
32

سماق 

Rhus glabra

Rhus typhina


شماره تماس: 09126947735 لشگری
33

شمشاد طلایی

Euonymus japonic Golden


شماره تماس: 09126947735 لشگری
34

شمشاد برگ نعنایی

Buxuse Semperivens


شماره تماس: 09126947735 لشگری
35

شمشاد سبز

Euonymus japonica


شماره تماس: 09126947735 لشگری
36

شمشاد پیچ

Euonymus fortunie


شماره تماس: 09126947735 لشگری
37

شمشاد آکوبا

 Aucuba japonica 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
38      
39

درخت پر

Cotinus coggygria


شماره تماس: 09126947735 لشگری
40

زغال اخته

 cornus alba


درختچه ای بلند قامت و خزان کننده از خانواده  Cournaceaeبومی نواحی جنوب اروپا، ارمنستان، ایران، گرجستان، آذربایجان، جنوب غربی آسیا که برای پرچین فضای سبز ، باغ ها ،پارک ها، تک درخت زینتی، از چوب آن در مصارف صنعتی استفاده می شود. تکثیر:بذر ، ،قلمه نیمه خشبی، قلمه خشبی، خوابانیدن شاخه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
41      
42

پیراکانتا
(خارمصری)


Pyracantha 


شماره تماس: 09126947735 لشگری
43

اکالیپتوس

Eucalyptus

درختچه ای همیشه سبز از خانواده موردیان بومی استرالیا با خواص داروئی و  بخور برگ های آن خوشبو کننده هواست 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
44

آقطی سیاه

Sumbucus nigra

درختچه ای برگریز از خانواده Adoxaceae بومی اروپا،آفریقا و جنوب غربی آسیا و بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ هاو مصارف دارویی
تکثیر: بذر در پاییز، قلمه چوب نرم 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
45

ماهونیا

Mahonia 

گیاهی همیشه سبز با برگ های صیقلی براق نوک تیز و گل های زرد و میوه های انگوری مانند آبی رنگ از خانواده زرشک که در فضای سبز و پارک ها کاربرددارد.
تکثیر: بذر ، قلمه نیمه خشبی و خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
46

خاس

Ilex Cranataشماره تماس: 09126947735 لشگری
 
47

میخک هندی

Daphne Odora

درختچه ای همیشه سبز از خانواده Thymlaceae بومی چین و ژاپن گیاهی کم توقع و مقاوم با گلهای لوله ای صورتی کمرنگ و معطر کاربرد برای فضای سبز، باغ صخره ای و گل بریده
تکثیر: بذر بلافاصله پس از جمع آوری میوه های آن در بهار و پیوند بروی پایه های مقاوم

شماره تماس: 09126947735 لشگری

 

48

فندق زینتی

Filbert 

درختچه ای زینتی بخاطر رنگ ارغوانی برگ هایش بسیار محبوب است وبرگریز و از خانواده Betulaceae  و بومی جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا گل های آن در اواخر زمستان ظاهر میشود که جنبه زینتی دارد و میوه های ریز آن خوراکی ولی بیشتر تغذیه حیوانات است . 
تکثیر: قلمه در بهار
شماره تماس: 09126947735 لشگری
49

گل یخ 

Chimonanthus

درختچه ای خزاندار از خانواده Calycanthaceae بومی چین و ژاپن کندرشد با گل های بسیار معطر که در زمستان زمانی که برگ ندارد ظاهر می شود حساس به گرمای زیاد وکاشت آن در فضای سبز و کنار آلاچیق ها و یا کنار سوزنی برگان بسیار زیباست.
تکثیر: بذر و قلمه
شماره تماس: 09126947735 لشگری

50

مروارید درختی سفید
Snow berry

Symphoricarpus Albus

درختچه ای برگریز آز خانواده Caprifoliaceae بومی آمریکا و کانادا که بخاطر داشتن میوه های مرواریدی شکل در پاییز و زمستان موردتوجه است .
تکثیر: تقسیم بوته، جدا کردن پاجوش و قلمه خشبی
شماره تماس: 09126947735 لشگری
51

مروارید درختی قرمز

Symphoricarpus Orbiculantus

درختچه ای زینتی از خانواده Caprifoliaceae  بومی شرق آمریکا با میوه های مرواریدی شکل قرمز رنگی که پس از ریزش برگ ها باقی می ماند.
تکثیر: بذر
شماره تماس: 09126947735 لشگری
52

ویگیلا

weigela florida

درختچه ای گلدار از خانواده caprifoliacea  بومی شرق آسیا که در فضای سبز و پارک ها بعنوان گیاه زینتی کاربرد دارد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری

       
56

گل شرابی

Sweet  betsy

Calycanthus floridus

درختچه ای خزان دار از خانواده Calycanthacaea  که بومیجنگل های مرطوب شرق آمریکاست که دارای گل های زرشکی معطر و همچنین برگ و شاخه های معطر است که اواسط بهار اوج گلدهی آن است ودر فضای سبز و باغ ها پارک ها کاربرد دارد.
تکثیر: کاشت بذر و قلمه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
       
64

شیرخشت

Cotonaster


شماره تماس: 09126947735 لشگری
65

گوجه گل 

prunus blireana

درختچه ای خزان کننده از خانواده Rosaceae که شکوفه های صورتی و زیبای آن در اواخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه های بی برگ  و پس از ریزش گل ها برگ های قهوه ای -قرمزظاهر می شوند و متحمل به سرمای سخت است.
کاربرد آن در باغ ها و خیابان ها و بخصوص در طراحی باغ های ژاپنی کاربرد دارد.
تکثیر: فقط پیوند شکمی برروی گونه های دیگر آلو


شماره تماس: 0911126947735 لشگری
66

درخت لاله

شجرالزنبق

LIRIODENDRUM TULIPIFERA

خزان کننده از خانواده Magnoliaceae  که گل هایی شبیه گل لاله و برنگ سبز، زرد و سفید و در زمان خزان برگ ها رنگ زرد طلایی بسیار زیبایی دارد که در ایران در نوشهر وجود دارد. کاربرد آن در پارک ها و تک درخت زنتی برروی چمن و سایبان می باشد.
تکثیر: قلمه نیمه خشبی در تابستان و خوابانیدن

شماره تماس: 09126947735 لشگری
67      
68

دیسانتوس
(برگ رنگی)

Disanthus Cercidifolius

درختچه ای خزان کننده از خانواده Hamamelidaceae بومی چین و ژاپن با برگ های سبز متمایل به آبی که در پاییز برنگ زرد و قرمز و نارنجی در می آیدو گل های قرمز تیره که در پاییز بعداز ریزش برگها ظاهر می شود .کاربرد آن بصورت تکدرخت زینتی در فضای سبزر

تکثیر: خوابانیدن شاخه در بهار ،بذر در زمستان و قلمه شاخه های جوان در تابستان

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
 

 

 

 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران