تاثیر کمبود موادغذایی برروی ریزش برگ گیاهان:malnutrition effect on leaf fall


اگر در ابتدا ریزش برگ ها, با زرد شدن ویا سبز کمرنگ شدنشان همراه باشد ممکن است که این ریزش، عکس العملی باشد که برگ ها به کمبود موادغذایی نشان میدهند .سعی کنید که مقدار کودی که به گیاهتان به طور معمول میدادید را افزایش دهید تا ببیینید دررفع مشکل به شما کمک میکند یا نه چون ممکن است بخاطر کمبود مواد غذایی باشد.

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران