عناصر تغذیه درختان:

عناصری که در چالکود درختان میتوان استفاده کرد:

مصرف عنصر ازت برای گیاهان:

عنصر ازت برای رشد رویشی درختان لازم است ،بعلت محلول بودن در آب معمولا بصورت پخش کردن در آب قبل از آبیاری استفاده می شود که به کود سفید معروف است.از مصرف بیش از اندازه نیتروژن در خاک و مصرف در اواخر فصل رشد باید خودداری کرد چون باعث کاهش کیفیت میوه می شود و احتمال سرمازدگی بالا میرود.

مصرف سالانه ازت برای درختان بارور انگور :

مصرف ازت برای بوته های بارور انگور حدود 100 کیلوگرم در هکتار ازت خالص  می باشد. در سال اول پس از کاشت جهت جلوگیری از صدمه نهال های جوان باید در مصرف این نوع کود احتیاط کنید.

مصرف عنصر فسفربرای گیاهان:

فسفر  به کود سیاه معروف است  که باعث افزایش اندازه و کیفیت میوه می شود و با مصرف متعادل فسفر باعث افزایش طول دوره انبارداری میوه می شود.

میزان مصرف عنصر ازت برای درختان:

نیاز درختان بارور به فسفر 20-40کیلو گرم در هکتار می باشد چرا که کودهای فسفاته توانایی حرکت کمی در خاک دارند و برای استفاده از این کود باید حتما در عمق 30-60سانتی متری و در مجاورت ریشه های مویین قرار داده شوند.

مصرف عنصر پتاس برای درختان:

به عنصر پتاس کود باغی می گویند .که در مقاوم کردن گیاه در کم آبی و آفات و بیماری ها نقش دارد.

میزان مصرف عنصر پتاسیم برای گیاهان:

مقدار پتاسیم مورد نیاز در درختان میوه 170-200کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.این کود هم باید در خاک در عمق 40-50سانتی متری خاک جایگزاری کرد.

مصرف عنصر گوگرد برای درختان:

عنصر گوگرد برای تنظیم ph  خاک استفاده می شود و چون  اکثر خاکهای ما قلیایی هستند و در این نوع خاکها جذب عناصر کمتر صورت می گیرد مصرف گوگرد برای تغییر ph خاک مناسب است.

میزان مصرف عنصر گوگرد برای گیاهان:

مقدار گوگرد مورد نیاز 20-50کیلو گرم در هکتار است.

آهن: 

آهنی که برای چالکود استفاده می شود با بنیان  Fe-EDDHA می باشد که میزان آهن آن از3-6 درصد است و قابلیت جذب از ریشه را دارا می باشد.
 

میزان مصرف آهن در درختان :

میزان مصرف آهن در درختان مختلف و با توجه به عمر درختان از 50-200 گرم متغییر است.

روی: 

عنصر روی در گیاه باعث  گلدهی مطلوب می شود. از منابع مهم کودی روی می توان به سولفات روی، اکسید روی و سکوسترین روی اشاره کرد. توصیه می شود روی به صورت مصرف خاکی استفاده شود.

عنصر بر:

 عنصر برباعث افزایش دانه گرده و در نتیجه بهبود لقاح می شود رایج ترین منابع تامین عنصر بر، اسید بوریک با 17 % براست.

میزان مصرف عنصر بر برای گیاهان:

میزان مصرف اسید بوریک 20کیلو گرم در هکتار است.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال های تازه کاشته شده و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103  

فاتح     :09122275234

فسفر  به کود سیاه معروف است  که باعث افزایش اندازه و کیفیت میوه می شود و با مصرف متعادل فسفر باعث افزایش طول دوره انبارداری میوه می شود.

میزان مصرف آهن در درختان مختلف و با توجه به عمر درختان از 50-200 گرم متغییر است.

تعداد بازديد : 478
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران