ریزش برگ گیاهان  بر اثر صدمات فیزیکی: leaf fall by physical injury

گیاهانی که در مکان های پررفت و آمد خانه هستند و یا بطور مداوم با برس تمیز می شوند گاهی ریزش برگ اتفاق می افتد.همچنین تماس های کودکان و یا حشرات با گیاه نیز میتواند باعث ریزش برگ گیاهتان شوند که با جابجایی گیاه به مکانی امن تر میتوان از ریزش برگ آن جلوگیری کرد.
 

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

 لشگری :09304266103 

فاتح  :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران