واریته های دیررس انار:از واریته های دیررس انار میتوان به انارهای زیر اشاره کرد.

۱-انار نی ریی

۲-انار شیشه کپ فردوس

۳-انار ملس یزد

۴-انار نادری بادرود

۵-انار خزر بردسکن

۶-انار اردستانی مه ولات

۷-انار بجستان

۸-انار قجاق قم

۹-انار ملس ترش

۱۰-انار پوست سفید ترش

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های انواع ارقام انار، مشاوره برای احداث باغ  ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103   

فاتح     :09122275234

تعداد بازديد : 118
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران