هرس انگور:grape pruning

هرس انگور:

کاهش شاخه های اضافی و نابارور،ازبین بردن شاخه های خشک شده و کوتاه کردن سایر شاخه ها  هدف هرس انگور می باشد.
 

هدف از هرس انگور:


هدف از هرس انگور ایجاد تعادل بین اندام ریشه و اندام های هوایی مثمر است تا میوه ای بیشتر با کیفیت بهتر داشته باشیم و برای سال آینده نیز شاخه ها توانایی ایجاد میوه را داشته باشیم.

برای هرس باغ انگور خود میتوانید با مشاوران ما در نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103 
فاتح:09122275234 

هدف ایجاد تعادل بین اندام ریشه و اندام های هوایی مثمر است تا میوه ای بیشتر با کیفیت بهتر داشته باشیم .

کاهش شاخه های اضافی و نابارور،ازبین بردن شاخه های خشک شده و کوتاه کردن سایر شاخه ها

تعداد بازديد : 188
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران