چگونه بوته انگور را بکاریم:

 بوته انگور ریشه لخت راچگونه بکاریم:


1-قبل از هر اقدامی بهتر است که ریشه بوته را به مدت 3-4 ساعت در آب یخیسانیم.
2-مرحله بعد باید تمامی شاخه های کوچک را بجز شاخه های قوی را قطع کنید.
3- بوته را باید از پایین تر جوانه از سطح خاک بکارید.
4-تمامی ریشه های بیش از حد بلند ، شکسته و آسیب دیده را هرس کنید.
5-گودال را به اندازه کافی بزرگ ایجاد کنید تا سیستم ریشه براحتی در آن گسترده شود.
6-در مرحله آخر هم ریشه را کاملا با خاک بپوشانید

استفاده از مالچ روی بوته انگور تازه کاشته شده:

معمولا از مالچ پاشی برای تامین رطوبت خاک استفاده می شود ولی توصیه می شود که همیشه از مالچ استفاده نکنید چون مالچ باعث کاهش دمای خاک شده در صورتیکه بوته انگور در خاک گرم بهترین رشد را دارد.

اولین آبیاری بعد از کاشت بوته انگور:


بعداز کاشتن، بوته  را در سال اول بطور منظم آبیاری کنید چون سیستم ریشه نیاز به رشد و مستقر شدن خود  در خاک در سال اول دارد تا بتواند توانایی جوانه زدن شاخه را داشته باشد.

برای تهیه بهترین نهال و بوته های انواع انگور لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 


منبع:
https://extension.umn.edu/fruit/growing-grapes-home-garden


سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران