منطقه احداث باغ:garden situation


انتخاب منطقه برای احداث باغ:
 

 عوامل عرض جغرافیایی ،‌ ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب زمین هستند که موقعیت محل  برای احداث باغ را تشکیل می دهند.

اثر عرض جغرافیایی ،‌ ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب زمین 
در درجه اول بر روی مقدار دمای محیط و درجه دوم بر روی شدت نور است.

رابطه عرض جغرافیایی با نور و دمای محیط:

 هر چه عرض جغرافیایی بیشتر باشد چون نور خورشید با زاویه کمتری به سطح زمین می تابد، ‌میزان دمای محیط و شدت نور کمتری در دسترس گیاهاین قرار می گیرد.

رابطه ارتفاع از سطح دریا با دمای محیط:


زیاد شدن ارتفاع از سطح دریا نیز باعث کاهش دمای محیط می شود.

رابطه شیب زمین و دمای محیط:

شیب زمین بر حسب جهت آن می تواند بر دما اثر مثبت یا منفی داشته باشد. در نیمکره شمالی شیب های رو به جنوب حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت می دارند اینگونه اراضی در بهار زودتر گرم می شوند و در تابستان گرم و خشک ترند و در پاییز دیرتر سرد می گردند بنابراین در مناطق سردسیر،‌ خطر سرما زدگی زمستانه این اراضی کمتر ولی از نظر سرمازدگی بهاره (سرما زدگی گل ها) بیشتر است. و در مجموع فصل رشد طولانی تری در اختیار گیاه قرار می گیرد. در شیب های شمال درست بر عکس شیب های رو به جنوب عمل می کنند و برای کشت درختانی که در بار خطر سرما زدگی بهاره زیادتر است مناسب ترند و برای کشت درختان خزان دار در مناطق گرمسیر مناسبند.
 
در مناطقی که احتمال بروز سرمای دیر رس بهاره زیاد است باید کوشش شود تا حد امکان باغ های میوه در زمین های شیبدار احداث گردند دلیل این امر سنگین تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم است که بر روی سطح شیبدار می لغزد و در نقاط گود و کفه ها جمع می گردد و به گیاهان موجود در آنها آسیب می رساند.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های میوه،مشاوره برای احداث باغ  لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103
فاتح     :09122275234

زیاد شدن ارتفاع از سطح دریا نیز باعث کاهش دمای محیط می شود.

هر چه عرض جغرافیایی بیشتر باشد چون نور خورشید با زاویه کمتری به سطح زمین می تابد، ‌میزان دمای محیط و شدت نور کمتری در دسترس گیاهاین قرار می گیرد.

تعداد بازديد : 372
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران