شرایط آب و هوایی در احداث باغ:garden climate condition

شرایط احداث باغ شامل دمای مناسب،نور مناسب می باشد.

1- دما مناسب برای احداث باغ:

منظور از دمای مناسب احداث باغ یکی دمای مناسب برای نیاز سرمایی ارقام مختلف درختان میوه است و دیگری سرمای دیر رس بهاره است و نوسان دمایی منطقه است.

نیاز سرمایی درختان میوه:

درختان میوه برگ ریز باید در طول زمستان به تعداد ساعات معین دمایی کمتر از هفت درجه (بین 0 تا 7 درجه سانتی گراد) دریافت کنند تا از حالت خواب زمستانی  بیرون آمده و شروع به رشد کنند یعنی اگر سرمای لازم تامین نگردد جوانه های گل در بهار باز نمی شوند و محصول تولید نمی کنند .
 

سرمای دیررس بهاره:

 اثر دیگر سرما بر روی درختان میوه سرما زدگی بهاره است که بسیاری از نقاط دنیا با وجود برخورداری از دامنه دمایی و میزان سرمای مناسب برای کشت درختان میوه،‌به دلیل داشتن سرمای دیر رس بهاره بعد از شکوفایی جوانه ها که موجب سرمازدگی گل ها و گاهی میوه ها می شود،‌برای میوه کار مناسب نسیتند.
 

نوسان دمایی:

عامل نوسان دمایی یا تفاوت زیاد دمای شب و روز  از عوامل مهم در کاشت نهال می باشد.
 
 

2- نور مناسب برای احداث باغ:
 

نور برروی رشد،باروری درختان و ایجاد رنگ در میوه ها اثر دارد.
 شدت نور در رشد و باروری درختان بسیار موثر است و تنها راه نور رسانی کافی به درون تاج درخت هرس، شکل دهی و تراکم مناسب دادن به شاخه های درخت می باشد.
اثر دیگر نور در درختان میوه
ایجاد رنگ در میوه هاست به عنوان مثال میوه های سیب اگر شدت نور در دو تا سه ماهر آخر فصل رشد کافی نباشد تولید رنگ سرخ دچار اختلال می گردد و به این دلیل پیشنهاد می گردد تا در مناطقی که هوای پاییزه ابری یا مه آلود دارد به جای سیب سرخ،‌انواع زرد و سبز آن کشت گردد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های میوه،مشاوره برای احداث باغ  لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران