چند نکته برای قلمه گیری درختان میوه:fruite grafting points

قلمه ای که برای تکثیر درخت میگیرید بهتر است که از شاخه های جوان باشد که شانس ریشه دهی آنها از شاخه های مسن بیشتر است.
فقط از شاخه های سالم قلمه تهیه کنید.
زمانی به جابجایی یا نشا قلمه های اقدام کنید که دوتا سه ریشه حدود ۴ سانتیمتر رسیده باشد.


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران