تکثیر یاس زرد باقلمه چوبی: forsthya intermedia hardwood propagated

برای تکثیر یاس زرد با قلمه چوبی باید  زدن قلمه در پایان گلدهی در پاییز باشد  که گیاه به خواب می رود از چوب های یکساله بعنوان قلمه چوبی استفاده کنید و  به اندازه ۱۲ سانت بریده و در جایی سایه درون  خاک یا ماسه قرار دهید.تا بهار سال بعد ریشه زده و گیاه جدید شما تکثیر می شده است.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران