تکثیر یاس زرد باقلمه چوبی: forsthya intermedia hardwood propagated

برای تکثیر یاس زرد با قلمه چوبی باید  زدن قلمه در پایان گلدهی در پاییز باشد  که گیاه به خواب می رود از چوب های یکساله بعنوان قلمه چوبی استفاده کنید و  به اندازه ۱۲ سانت بریده و در جایی سایه درون  خاک یا ماسه قرار دهید.تا بهار سال بعد ریشه زده و گیاه جدید شما تکثیر می شده است.

چوب های مناسب قلمه برای تکثیر یاس زرد:

 چوب های یکساله بعنوان قلمه چوبی مناسب هستند.

زمان مناسب قلمه گرفتن برای تکثیر یاس زرد:

 زدن قلمه در پایان گلدهی در پاییز باشد  که گیاه به خواب می رود

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103  

فاتح     :09122275234

زدن قلمه در پایان گلدهی در پاییز باشد  که گیاه به خواب می رود

چوب های یکساله بعنوان قلمه چوبی مناسب هستند.

تعداد بازديد : 387
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران