شماره انواع درختچه های زینتی نام علمی و توضیحات تصویر
1

یاس زرد

 forsthya intermedia

درختچه ای از خانواده زیتون خزان پذیر که گل ها قبل از برگ ها در اوایل بهار ظاهر می شود
بومی شرق آسیا و اروپا
کاربرد آن در فضای سبز، پارک ها در ترکیب با به ژاپنی بسیار زیباست تکثیر: قلمه ،پاجوش،خوابانیدن و بذر
شماره تماس: 09126947735 لشگری
2

طاووسی

Spartium junceum

بومی اروپا و غرب آسیااز خانواده fabaceae که متحمل به خشکیست با گل های زرد معطر و ساقه های سبز رنگ خزان دار که از اوایل تا اواخر بهار روی گل است و برای کاشت سطح چمنکاری و کاشت حاشیه ها و فضای سبز کاربرد دارد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
.
3

اسپیره

Spiraea canesens

یا عروس چمنزار از خانواده گلسرخیان که گیاهیست دائمی برافراشته با گل های سفید یاکرمرنگ مقاوم در برابر خشکی در پارک ها چمنکاری ها و پرچین و مرزبندی کاربرد دارد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
4

گز

Tamarix sp

درختی کهن سال با عمرطولانی که دارای برگهای باریک نوک تیز که از شاخه های آن ماده ای بنام گزانگبین ترشح میشود . مناسب برای مناطق گرم وخشک و خاکهای شور و بیایانیست.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
5

تاکسوس رونده

Taxus bacata

درختچه ای با برگهای سوزنی نواری برنگ سبز مایل به ارغوانی که قهوه ای رنگ میشودکه با قلمه نیمه خشبی تکثیر شده و کاربرد آن بعنوان تک درخت زینتی،کاشت توده ای و باغ صخره ای می باشد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
6

تاکسوس لوله ای

Cephalotaxus

harringtonia

درختچه ای از خانواده Cephalotaxaceae و بومی شرق آسیا، ژاپن  
که دمای تا 10-درجه سانتی گراد را متحمل است .متحمل به سرما و خشکی
کاربرد:، تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، کاشت توده ای، باغ صخره ای، پرچینتکثیر: بذر که بسیار مشکل است ولی بهترین روش تکثیر همان قلمه نیمه چوبی می باشد.

شمارتماس:

09126947735 لشگری

7

برگ نو معمولی(ترون)

Ligustrum Ovalifolium

درختچه ایست همیشه سبز بومی ژاپن و کره از خانواده oleaceae  که کاربرد آن در حاشیه سازی در پارک ها و فضای سبز و پرچین می باشد و با قلمه خشبی تکثیر می شود.

شماره تماس: 09126947735
لشگری
 

 

   
9

بداغ جنگلی

Viburnum opulus


از گیاهان داروئیست که با قلمه تکثیر می شود.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
10

نخل بادبزنی

Trachycarpus fortunei

بومی چین و جنوب ژاپن که داخل گلدان در گلخانه های نیمه گرم و حتی داخل منازل قابل نگهداریست تکثیر بذر و پاجوش

شماره تماس: 09126947735 لشگری
11

یاس شیروانی

Jasminum nudiflorum

گیاهی خزاندار بومی اروپای جنوبی که با وجود گل های خوشه ای سفید و معطر وزیبا در حلقه هی گل نیز بعنوان تک درخت زینتی در باغ ها پارک ها و فضای سبز کاربرد دارد.
تکثیر: بذر، قلمه نیمه خشبی و قلمه خشبی و خوابانیدن
شماره تماس: 09126947735 لشگری
12

بلوط همیشه سبز

Quercus virgiana

از خانواده راشیان دارای تنه ای بزرگ با برگ های فراوان لبه موجدار با میوه ای که در یک محفظه فنجان مانند قرار داردو کاربرد آن سایبان و تک درخت زینتی در سطح چمن و جلوگیری از فرسایش خاک تکثیر: بذر، پیوند

شماره تماس: 09126947735 لشگری
13

ارس خزنده

juniperus horizontalis

درختچه ای کندرشد بومی آمریکا و کانادا دارای ساقه خمیده که در پارک ها و فضای سبز کاربرد دارد. 
تکثیر: کاشت بذر و قلمه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
14

توری

Lagerstromia indica

 درختچه ایست از خانواده Lythraceae  که کاربردآن بعنوان تک درختچه زینتی ، کاشت توده ای، فضای سبز ، باغ ها ،پارک ها، حواشی خیابان، اتوبان ، بولوارها
تکثیر: بذر ، قلمه نیمه خشبی، قلمه خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
15

سنجدزینتی

Elaegnus pungens

درختچه ای همیشه سبز و سریع الرشد بومی آسیا مقاوم به گرما، سرما، باد، سایه،آفتاب کامل مناسب کاشت در امتداد بزرگراهها و محوطه سازی
تکثیر:کاشت بذر در شاسی سرد و قلمه نیمه خشبی 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
16

برگ بو

Laurus nobilis


گیاهی کم توقع به نگهداری و آبیاری تقریبا همیشه سبز با بومی مدیترانه و اروپای جنوبی فصل شکوفایی گل اواخر بهار و اوایل تابستان دارای کاربرد دارویی و مصارف غذایی
تکثیر: بذر و قلمه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
17

شیرخشت پاکوتاه

Cotonaster horizontalis

 درختپه ای زیبا همیشه سبز بادوام و مقاوم از خانواده گلسرخیان که این رقم تقریبا روی زمین خوابیده است  دارای میوه های آلبالویی رنگ که از پاییز تا زمستان روی درخت است
تکثیر: بذر، قلمه نیمه خشبی و خوابانیدن

شماره تماس: 09126947735 لشگری
18

زرشک زینتی

 Berbrries Thunberjii

 درختچه ای زینتی از خانواده Berberidaceae با شاخ و برذگی متراکم با ارقام دائمی و خزان کننده با چوبی برنگ قرمز، قهوه ای و زرد پردوام با گل های کوچک زرد و میوه های ریز قرمزمناسب برای پرچین و ترکیب با درختچه های دیگر زیبا میشود و
تکثیز: بذر،قلمه،پاجوش

شماره تماس: 09126947735 لشگری
19

برگ نو برگ درشت

Ligustrum latifolium

درختچه ایست کند رشد همیشه سبز با فرم پهن با گل های سفید معطر و میوه های سیاه یا آبی مایل به سیاه مناسب برای کنار خیابان ها و پارک ها
تکثیر: بذر، قلمه، پیوند

شماره تماس: 09126947735 لشگری
20

گل اناری

Punica granatum

درختچه ای زینتی از خانواده Lythraceae  با گل های زیبا که نوع پرپر آن میوه نمی دهد معمولا پاکوتاه و خزان کننده 
تکثیر: قلمه خشبی و نیمه خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
21

عنبرالسائل

Liquidamber orientalis

درختی پهن برگ خزان کننده دارای صمغ بومی امریکا و مالزی دارای گل های معطر زرد مایل به سبز کاربرد آن در حاشیه خیابان ، فضای سبز و تک درخت زینتی تکثیر: بذر،قلمه و خوابانیدن

شماره تماس: 09126947735 لشگری
22

ناندینا

Nandina domestica

درختچه ای زیبا از خانواده زرشک بومی شرق آسیا همیشه سبز با گل های سفید و کوچک که به میوه های انگوری قرمز تبدیل می شود برای باغ های سبک 
زاپنی کاربرد بسیاری دارد تکثیر: بذر و تقسیم بوته

شماره تماس: 09126947735 لشگری


 
23

زالزالک 

creategus aronia

درختچه ای از خانواده گلسرخیان که بومی اروچا بوده وبه دلیل خاردار بودن ساقه ها بعنوان پرچین استفاده می شود و میوه آن جزو داروهای گیاهی می باشد.مهمترین کاربرد آن استفاده بعنوان پایه پیوند برای گلابی و سیب است که باعث مقاوم شدن در برابر تابستان های خشک و گرم می باشد.

تکثیر: بذر وپیوند بروی گونه های خودرو

شماره تماس: 09126947735لشگری

24

ارغوان

Cercis siliquastrum

درختچه ای زیبااز خانواده بقولات با برگ های قلبی شکل با گل های زیبا که قبل از برگ ها در بهار ظاهر میشوند.کاربرد آن در فضای سبز ، حفاظت از منابع طبیعی برای حاشیه و پارک ها می باشد. 
تکثیر: بذر، پاجوش

شماره تماس: 09126947735 لشگری
25

ماگنولیا سفید

Magnolia grandifolia

گلی بسیار زیبا از خانواده Magnoliaceaeبومی آسیای شرقی و آمریکای جنوبی  کاشت در میان چمن، حاشیه خیابان ها، بولوارها، پارک ها، فضای سبز و بعنوان پس زمینه برای درختچه های زینتی بسیار مناسب است.
تکثیر: بذر در زمستان یا تابستان در شاسی سرد، خوابانیدن شاخه در تابستان و پاییز، پیوند در تیر و مرداد
شماره تماس: 09126947735 لشگری
26

زیتون تلخ

Melia azedarach 


از خانواده meliaceae که کاربرد آن در ایجادسایبان،  گرمای کویری را متحمل و سرما به آن صدمه نمیزند ولی به دلیل سمی بودن میوه های آن از کاشت در پارک ها و محل بازی کودک بهتر است خودداری شود.
تکثیر: ابذر در بهار و یا قلمه زدن در تابستان 
شماره تماس: 09126947735لشگری
27

دم موشی

Budllia Davidii

درختچه ای زیبا از خانواده Scropholariaceae بومی چین وژاپن کشت توده ای ،پوشش دیواره ، تک درختچه زینتی در فضای سبز
تکثیر:بذر ، ،قلمه نیمه خشبی در پاییز و قلمه خشبی در زمستان، خوابانیدن شاخه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
28

به ژاپنی

Chaenomeles japonica

دزختچه ای زیبا از خانواده گلسرخیان که در اول بهار ابتدا گل های زیبای ان ظاهر می شودبومی چین ،کره و ژاپن و کاربرد آن در فضای سبز بصورت تک بوته، خیابان ها، میادین، پارک ها،باغ ها ، به صورت بن سای، در فضای سبز ترکیب بسیار زیبایی با یاس زرد می دهد.
تکثیر:قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان و پاییز، قلمه خشبی در زمستان خوابانیدن، تقسیم بوته، بذر، پیوند بروی به 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
29

ابریشم مصری

Caesalpinia gilliesii


درختچه ای خزان پذیر از خانواده بقولات بومی مناطق استوایی آمریکا با گل های دائمی و مقاوم به خشکی کاربرد آن در فضای سبز، پارک ها و گذرگاهها می باشد .
تکثیر: بذر و قلمه

شماره تماس: 09126947735 لشگری

 
30

ازگیل ژاپنی

japonica plum

درختچه ای با گل های معطر سفید  ومیوه هایی زرد رنگ با هسته های زیاد از خانواده گلسرخیان و کاربرد آن در  فضای سبز شهری، پارک ها، بولوارها،
تکثیر:قلمه چوبی، بذر، پیوند برروی نهال به

شماره تماس: 09126947735 لشگری
31

مورد پیوندی

Myrtus communis


درختچه ای زینتی از خانواده Myrtaceae همیشه سبز با گل های ریز سفید در بهار و تابستان کاربرد آن در تک درخت زینتی در پارک ها و فضای سبز
تکثیر: بذر، قلمه نیمه خشبی و پیوند مورد برروی برگ نو


شماره تماس:
09126947735 لشگری


 

 
32

سه رنگ

Photinia Serrulata

درختچه ای زیبا از خانواده گلسرخیان بومی مناطق گرم آسیا و چین تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ ها پرچین،ایجاد حریم .

تکثیرگیاه سه رنگ:

بذر دربهار درشاسی سرد،قلمه نیمه خشبی در گونه های همیشه سبز در اوایل تابستان، قلمه خشبی در پاییز در گونه های خزان پذیر

شماره تماس: 09126947735 لشگری
33

ابریشم ایرانی

Albizia Julibrissin

درختچه ای زیبا از خانواده بقولات با نام دیگر شب خسب که بومی جنوب غربی و غرب آسیاست و کاربرد آن بعنوان تک درخت زینتی و سایبان در پارک ها،فضای سبز، مقاوم در برابر آلودگی های شهری و صنعتی، جذاب برای پروانه ها و زنبور عسل
تکثیر:بذر در اواخر اسفندو قلمه ریشه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
34

ابریشم گل زرد

(شب خسب)

Albizia lebbeck

درختچه ای زینتی از خانوادهFabaceae که بومی شمال استرالیاست  دمای ایده آل 13 و تا 10- سانتیگراد را متحمل است.کاربرد آن بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، سایبان ،مصارف صنعتی از چوب آن ،مقاوم در برابر آلودگی های شهری و صنعتی، جذاب برای پروانه ها و زنبور عسل.

تکثیر:بذر در اواخر اسفندو قلمه ریشه

شماره تماس: 09126947735 لشگری

35

بلوط همیشه سبز

Quercus virgiana

از خانواده راشیان دارای تنه ای بزرگ با برگ های فراوان لبه موجدار با میوه ای که در یک محفظه فنجان مانند قرار داردو کاربرد آن سایبان و تک درخت زینتی در سطح چمن و جلوگیری از فرسایش خاک تکثیر: بذر، پیوند

شماره تماس: 09126947735 لشگری
36

نارنج سه برگچه

Poncirus  trifoliata


از خانواده Rutacaea  که بومی چین و کره است و  نارنج تلخ چینی هم نامیده می شود خزان پذیر بوده و پایه مناسبی برای نارنگی آنشو می باشد.
تکثیر: کاشت بذر در شاسی سرد

شماره تماس: 09126947735 لشگری
37

یاس خوشه ای

Syringa vulgaris

درختچه ای با گل های بسیار زیبای خوشه ای و بسیار معطر بومی شبه جزیره بالکان از خانواده Oleacea  که گل های آن در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می شود کاربرد آن علاوه بر عطر سازی از اسانس گل های آن استفاده در فضای سبز و پارک ها و میدان ها می باشد .
تکثیر: قلمه چوب نرم

شماره تماس: 09126947735 لشگری
38

سماق 

Rhus glabra

درختچه ای زینتی از خانواده Anacardiaceae که کاربرد آن کشت بمنظور جلوگیری از فرسایش، فضای سبز، مصارف خوراکی و دارویی می باشد.
تکثیر:بذر، جدا کردن پاجوش ها ، قلمه ریشه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
39

شمشاد طلایی

Euonymus japonic Golden

شمشاد طلایی از انواع ابلق شمشاد هاست از خانواده Celastraceae که کاربرد آن برای پرچین، حاشیه باغ ها، جداکننده فضای سبز، کاشت توده ای میباشد.
تکثیر:بذر ولی بهترین روش قلمه نیمه خشبی در ماههای آخر بهار یا پاییز و قلمه انتهایی که قلمه ها حتما باید از شاخه هلی ابلق انتخاب شوند.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
40

شمشاد برگ نعنایی

Buxuse Semperivens


از انواع شمشاد ها از خانواده Buxaceae که دارای برگ های ریز و تیره می باشد که برای پرچین، دیوار سبز، فضای سبز و پارک ها می باشد. 
تکثیر: بذر و قلمه نیمه خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
41

شمشاد سبز

Euonymus japonica

درختچه ای همیشه سبز از خانواده Celasteraceae  بومی شرق آسیا چین و ژاپن که برای پرچین ، دیوار سبز و فضای سبز و پارک ها کاربرد دارد .
تکثیر: بذر و قلمه نیمه خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
42

شمشاد پیچ

Euonymus fortunie

از انواع بالا رونده شمشادها می باشد از خانواده Celasteraceae که همیشه سبز بوده و دارای ریشه هوایی است و موطن اصلی آن شرق آسیاست. 
تکثیر: بذر در شاسی سرد و قلمه با قسمتی از ریشه هوایی
شماره تماس: 09126947735 لشگری
43

شمشاد آکوبا

 Aucuba japonica
 

 

 درختچه ای همیشه سبز از خانواده Garryaceae که بومی چین و ژاپن است کندرشد بوده و در اروپا بعنوان گیاه زینتی باغی محسوب می شود ولی در ایران بعنوان گیاه گلدانی شناخته می شود 

  تکثیر: قلمه زدن در تابستان 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
44

یاس رازقی

Jasminum Sambac


درختچه ای بالارونده از خانواده زیتون با گل های سفید ، کوچک و بسیار معطر بومی آسیا و حساس به سرمای زمستان
تکثیر: قلمه چوب سبز(ساقه)، خوابانیدن شاخه، پیوند

شماره تماس: 09126947735 لشگری
45

خرزهره 

Nerium Oleander

 درختچه ای زینتی از خانواده Apocynaceae  که بومی جنوب غرب آسیاست و کاربرد آن در پارک ها، ایجاد حریم، بادشکن،حاشیه خیابان ها.لازم به ذکر است تمام اجزای این درخت سمی است.
تکثیر:بذر ، ،قلمه نیمه خشبی در پاییز 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
46

درخت پر

Cotinus coggygria

درختچه ای خزان کننده از خانواده Anacardiaceae بومی اروپا، آسیا و شمال چین که تاج گرد و زیبایی دارد و کاربرد آن بعنوان تک درخت در چمن کاری ها، پارک ها، فضای سبز،    جلوگیری از فرسایش خاک می باشد.
تکثیر:بذر تازه، خوابانیدن ریشه ، قلمه ریشه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
47

زغال اخته

 cornus alba


درختچه ای بلند قامت و خزان کننده از خانواده  Cournaceaeبومی نواحی جنوب اروپا، ارمنستان، ایران، گرجستان، آذربایجان، جنوب غربی آسیا که برای پرچین فضای سبز ، باغ ها ،پارک ها، تک درخت زینتی، از چوب آن در مصارف صنعتی استفاده می شود. تکثیر:بذر ، ،قلمه نیمه خشبی، قلمه خشبی، خوابانیدن شاخه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
48

سنا
(یاس پهلوی)

Cassia floribunda

درختچه ای از خانواده Fabaceae با گل های زرد که از اواخر اسفند تا اواخر بهار و نیز از اواسط مهر تا شروع سزما روی گل می باشد و کاربرد آن دارویی زینتی و محوطه سازی می باشد و از طریق بذر تکثیر می شود.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
49

درختچه بداغ

Viburnum

درختچه ایست برگ ریز بومی آمریکا ، کانادا و مدیترانه  از خانواده Adoxaceae  که دارای گل های ریبائیست و با میوه های خوراکی که مقاوم به سرما و آلودگی است با رشدی متوسط که درخت زینتی با گل های زیبا در پارک هاوباغ ها ...
تکثیر:قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان تا اوایل بهار، خوابانیدن در اوایل پاییز، بذر

شماره تماس: 09126947735 لشگری
50

پیراکانتا
(خارمصری)


Pyracantha coccinea

درختچه ای خاردار با میوه  های آلبالویی رنگ از خانواده گلسرخیان بومی جنوب شرق اروپا و آسیا که کاربرد آنایجاد حریم بعلت دارا بودن خار، بادشکن ، پرچین،جلوگیری از فرسایش می باشد. تکثیر:بذر ، ،قلمه نیمه خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
49

اکالیپتوس

Eucalyptus

درختچه ای همیشه سبز از خانواده موردیان بومی استرالیا با خواص داروئی و  بخور برگ های آن خوشبو کننده هواست 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
50

آقطی سیاه

Sumbucus nigra

درختچه ای برگریز از خانواده Adoxaceae بومی اروپا،آفریقا و جنوب غربی آسیا و بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ هاو مصارف دارویی
تکثیر: بذر در پاییز، قلمه چوب نرم 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
51

ماهونیا

Mahonia 

گیاهی همیشه سبز با برگ های صیقلی براق نوک تیز و گل های زرد و میوه های انگوری مانند آبی رنگ از خانواده زرشک که در فضای سبز و پارک ها کاربرددارد.
تکثیر: بذر ، قلمه نیمه خشبی و خشبی

شماره تماس: 09126947735 لشگری
52

خاس

Ilex Cranata


درختچه ای همیشه سبز با برگ های دندانه دار از خانواده Aquifoliaceae  بعنوان تک درخت زینتی یا پرچین در فضای سبز و پارک ها کاربرد دارد.
تکثیر: قلمه چوب نرمدر اواخر تابستان و اوایل پاییز

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
53

میخک هندی

Daphne Odora

درختچه ای همیشه سبز از خانواده Thymlaceae بومی چین و ژاپن گیاهی کم توقع و مقاوم با گلهای لوله ای صورتی کمرنگ و معطر کاربرد برای فضای سبز، باغ صخره ای و گل بریده
تکثیر: بذر بلافاصله پس از جمع آوری میوه های آن در بهار و پیوند بروی پایه های مقاوم

شماره تماس: 09126947735 لشگری

 

54

فندق زینتی

Filbert 

درختچه ای زینتی بخاطر رنگ ارغوانی برگ هایش بسیار محبوب است وبرگریز و از خانواده Betulaceae  و بومی جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا گل های آن در اواخر زمستان ظاهر میشود که جنبه زینتی دارد و میوه های ریز آن خوراکی ولی بیشتر تغذیه حیوانات است . 
تکثیر: قلمه در بهار
شماره تماس: 09126947735 لشگری
55

گل یخ 

Chimonanthus

درختچه ای خزاندار از خانواده Calycanthaceae بومی چین و ژاپن کندرشد با گل های بسیار معطر که در زمستان زمانی که برگ ندارد ظاهر می شود حساس به گرمای زیاد وکاشت آن در فضای سبز و کنار آلاچیق ها و یا کنار سوزنی برگان بسیار زیباست.
تکثیر: بذر و قلمه
شماره تماس: 09126947735 لشگری

56

مروارید درختی سفید
Snow berry

Symphoricarpus Albus

درختچه ای برگریز آز خانواده Caprifoliaceae بومی آمریکا و کانادا که بخاطر داشتن میوه های مرواریدی شکل در پاییز و زمستان موردتوجه است .
تکثیر: تقسیم بوته، جدا کردن پاجوش و قلمه خشبی
شماره تماس: 09126947735 لشگری
57

مروارید درختی قرمز

Symphoricarpus Orbiculantus

درختچه ای زینتی از خانواده Caprifoliaceae  بومی شرق آمریکا با میوه های مرواریدی شکل قرمز رنگی که پس از ریزش برگ ها باقی می ماند.
تکثیر: بذر
شماره تماس: 09126947735 لشگری
58

ویگیلا

weigela florida

درختچه ای گلدار از خانواده caprifoliacea  بومی شرق آسیا که در فضای سبز و پارک ها بعنوان گیاه زینتی کاربرد دارد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری

59

ختمی درختی

Hibiscus Syriacus

درختچه ای از خانواده Malvaceae بومی آسیا که کاربرد آن بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ هامی باشد و دارای خواص دارویی نیز هست.

تکثیر:بذر ، ،قلمه  خشبی در تابستان،خوابانیدن شاخه، پیوند ، پاجوش 

شماره تماس: 091126947735 لشگری
 
60

دوتزیا

Deutzia Calycosa

درختچه ای خزان کننده ازخانواده Hydrangeaceae دارای گل های سفید یا صورتی کمرنگ زنگوله ای شکل که بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ ها، پرچین، باغ های صخره ای کاربرد دارد.
تکثیر:بذر ، ،قلمه  خشبی در زمستان، قلمه نیمه خشبی دراواخر تابستان و اوایل پاییز.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
61

نرگس درختی

Philodelphus
coronarius

درختچه ای خزان دار از خانواده Hydrangeaceae بومی اروپا که بعنوان تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ ها ،ایجاد زمینه برای گل های فصلی، محل کاشت سایه آفتاب
تکثیر:
 بذر در بهار در هوای آزاد، قلمه چوب سخت در اوایل بهار، قلمه چوب نرم در اوایل تابستان ،جدا کردن پاجوش ها با قسمتی از ریشه پایه مادری، خوابانیدن شاخه در پاییز
شماره تماس: 09126947735 لشگری
62

گل شرابی

Sweet  betsy

Calycanthus floridus

درختچه ای خزان دار از خانواده Calycanthacaea  که بومیجنگل های مرطوب شرق آمریکاست که دارای گل های زرشکی معطر و همچنین برگ و شاخه های معطر است که اواسط بهار اوج گلدهی آن است ودر فضای سبز و باغ ها پارک ها کاربرد دارد.
تکثیر: کاشت بذر و قلمه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
63

گل کاملیا

Rose of winter

Camelia Japonica

درختچه ای زینتی و همیشه سبز از خانواده Theacea یا چای بومی چین،کره و ژاپن که شاخه های جوان قهوه ای متمایل به ارغوانی و با افزایش سن خاکستری و قهوه ای می شودبا برگ هایی چرمی سبز و گل هایی برنگ قرمز ، صورتی و سفید که در زمستان ظاهر می شود.
تکثیر: قلمه نیمه خشبی از شاخه های یکساله و قلمه انتهایی
شماره تماس: 09126947735 لشگری
63

رز آبشاری طلایی

Rosa banksiae 

درختچه ای زینتی همیشه سبز ،چندساله با گل های زرد و یا سفید معطر از خانواده Rosaceae که در اوتیل بهار غرق گل است بدون خار که 
دمای10-درجه سانتیگراد  را متحمل می باشد.که کاربرد آن بعنوان پرچین، دیوارپوش روی آلاچیق و داربست می باشد.
تکثیر:
قلمه خشبی در پاییز، پیوند جوانه در تابستان، جدا کردن پاجوش


شماره تماس: 09126947735 لشگری
64

گل محمدی

Rosa damascena


درختچه ای چندساله،خزاندار، تیغدار از خانواده Rosaceae بومی آسیا،اروپا ،آمریکا و آفریقا با گل های صورتی خوشرنگ و بسیار معطر که از اوایل اردیبهشت تا اوایل تیر ماه ظاهر می شود که علاوه بر زینتی بودن آن در صنایع عطرسازی، دارویی و گلاب کاربرد دارد.
تکثیر: قلمه،بذر و پیوند

شماره تماس: 09126947735 لشگری
65

رز نسترن

  Rosa china

(Dog Rose)

درختچه ای زینتی هم بصورت بوته ای و هم بصورت رونده می باشد.بومیاروپا، شمال غرب آفریقا، غرب آسیا و دمای5 درجه سانتیگراد مناسب است کاربرد بوته ای آن پایه مناسب برای پیوند گونه های دیگر و بالارونده آن بصورت پوششی و تزیینی برای آلاچیق،داربست ها و دیوار و سردر ها
تکثیر:قلمه خشبی در پاییز،بذر

شماره تماس: 09126947735 لشگری
66

رز ساناز

Rose sanaz

رز ساناز از خانواده Rosaceae که از انواع رز مینیاتوری می باشد و از تلاقی رزچینی و رز معمولی بدست می آید با گل های کوچک فراوان و دوران گلدهی طولانی که گل های آن درشت تر از رز مینیاتوری است 
تکثیر:
قلمه سبز پس از پایان دوره گلدهی
قلمه چوبی پس از ریزش برگ ها


شماره تماس: 0912694773لشگری
67

رز مینیاتوری

Rose miniature

درختچه ایست چند ساله از خانواده Rosaceae بومی جنوب غربی چین که دورگه ای از رز چینی و انواع دیگر رز هاست که علاوه بر کاربرد آن در فضای سبز، پارک ها و حاشیه خواص دارویی نیز دارد.
تکثیر: قلمه و کشت بافت    

شماره تماس: 09126947735 لشگری
68

هورتانسیا 
(ادریسی)

Hydrangea macrophyla

درختچه ای خزاندار از خانواده Hydrangaceae که بومی چین وژاپن است که دمای22درجه سانتی گراد ایده آل است ولی برای گلدهی نیاز سرمایی دارد و کاربرد آن بعنوان  تک درخت زینتی در پارک ها،فضای سبز، باغ ها که در خاک اسیدی گل ها برنگ آبی و در خاک قلیایی برنگ آبی درمیآید.
تکثیر:
قلمه سبز، قلمه نیمه خشبی، قلمه خشبی، قلمه جوانه برگ

شماره تماس: 09126947735 لشگری
69

شیرخشت

Cotonaster


درختچه ایست همیشه سبز از خانواده Rosaceae که بومی
کوههای جنوب غربی چین و هیمالیا، شمال آفریقا، اروپا، آسیا می باشد.و دمای مناسب آن 10درجه سانتیگراد ، آب و هوای معتدل و خنک می باشد و کاربرد آن بعنوان  پرچین، باغ های صخره ای، حاشیه ها، شیب ها ،پوشش دیواره های کوتاه و نرده ها،
تکثیر:

 بذر ، ،قلمه نیمه خشبی، خوابانیدن شاخه

شماره تماس: 09126947735 لشگری
70

گوجه گل 

prunus blireana

درختچه ای خزان کننده از خانواده Rosaceae که شکوفه های صورتی و زیبای آن در اواخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه های بی برگ  و پس از ریزش گل ها برگ های قهوه ای -قرمزظاهر می شوند و متحمل به سرمای سخت است.
کاربرد آن در باغ ها و خیابان ها و بخصوص در طراحی باغ های ژاپنی کاربرد دارد.
تکثیر: فقط پیوند شکمی برروی گونه های دیگر آلو


شماره تماس: 0911126947735 لشگری
71

درخت لاله

شجرالزنبق

LIRIODENDRUM TULIPIFERA

خزان کننده از خانواده Magnoliaceae  که گل هایی شبیه گل لاله و برنگ سبز، زرد و سفید و در زمان خزان برگ ها رنگ زرد طلایی بسیار زیبایی دارد که در ایران در نوشهر وجود دارد. کاربرد آن در پارک ها و تک درخت زنتی برروی چمن و سایبان می باشد.
تکثیر: قلمه نیمه خشبی در تابستان و خوابانیدن

شماره تماس: 09126947735 لشگری
72      
73

دیسانتوس
(برگ رنگی)

Disanthus Cercidifolius

درختچه ای خزان کننده از خانواده Hamamelidaceae بومی چین و ژاپن با برگ های سبز متمایل به آبی که در پاییز برنگ زرد و قرمز و نارنجی در می آیدو گل های قرمز تیره که در پاییز بعداز ریزش برگها ظاهر می شود .کاربرد آن بصورت تکدرخت زینتی در فضای سبزر

تکثیر: خوابانیدن شاخه در بهار ،بذر در زمستان و قلمه شاخه های جوان در تابستان

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
74

نیل زینتی

Indigofera decora

درختچه ای زینتی بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با گل های صورتی کمرنگ، ارغوانی و سفید از خانواده Papilionaceae که ارتفاع آن حداکثر به یک متر می رسد و زمان گلدهی از اوایل بهار تا تابستان مناسب کنار مرز ها و ترکیب با درختچه های دیگر

تکثیر: بذر، قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان و پاییز

شماره تماس: 09126947735 لشگری

       

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران