انگور بیدانه فلیم:flame seedless grape

این رقم انگور از ارقام برتر انگوربیدانه  در دنیا می باشد که هیبریدی است از انگور بیدانه تامپسون ،انگور کاردینال و چند کولتیوار  دیگر از انگور های دیگر، انگور فلیم را باید حتما رسیده چیده شود چون بعد از برداشت رسیده نمی شود.

مشخصات انگور بیدانه فلیم:

انگور فلیم دارای حبه هایی متوسط با رنگ قرمز روشن ،معطر و طعمی شیرین و خوشمزه

زمان رسیدن انگور بیدانه فلیم:

از ارقام میان رس می باشد یعنی حدودا'' از اواخر مرداد تا اوایل شهریور میرسد.

باروری انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم از ارقام خودبارور می باشد.
 

آب و هوای مناسب کاشت انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم در همه مناطق انگور خیز قابل کاشت است و بطورکلی به مناطقی با تابستان های گرم و طولانی نیاز دارد.آب و هوایی گرم و خشک بسیار مناسب پرورش این رقم انگور می باشد.

مصرف انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم برای مصارف تازه خوری کاربرد دارد.


 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و بوته های ارقام مختلف انگور ، مشاوره برای احداث باغ  ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری
لشگری:09304266103 

فاتح     :09122275234

انگور بیدانه فلیم در همه مناطق انگور خیز قابل کاشت است و بطورکلی به مناطقی با تابستان های گرم و طولانی نیاز دارد.آب و هوایی گرم و خشک بسیار مناسب پرورش این رقم انگور می باشد.

از ارقام میان رس می باشد یعنی حدودا'' از اواخر مرداد تا اوایل شهریور میرسد.

انگور فلیم دارای حبه هایی متوسط با رنگ قرمز روشن ،معطر و طعمی شیرین و خوشمزه

تعداد بازديد : 257
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران