انگور بیدانه فلیم:flame seedless grape

این رقم انگور از ارقام برتر انگوربیدانه  در دنیا می باشد که هیبریدی است از انگور بیدانه تامپسون ،انگور کاردینال و چند کولتیوار  دیگر از انگور های دیگر، انگور فلیم را باید حتما رسیده چیده شود چون بعد از برداشت رسیده نمی شود.

مشخصات انگور بیدانه فلیم:

انگور فلیم دارای حبه هایی متوسط با رنگ قرمز روشن ،معطر و طعمی شیرین و خوشمزه

زمان رسیدن انگور بیدانه فلیم:

از ارقام میان رس می باشد یعنی حدودا'' از اواخر مرداد تا اوایل شهریور میرسد.

باروری انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم از ارقام خودبارور می باشد.
 

آب و هوای مناسب کاشت انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم در همه مناطق انگور خیز قابل کاشت است و بطورکلی به مناطقی با تابستان های گرم و طولانی نیاز دارد.آب و هوایی گرم و خشک بسیار مناسب پرورش این رقم انگور می باشد.

مصرف انگور بیدانه فلیم:

انگور بیدانه فلیم برای مصارف تازه خوری کاربرد دارد.


 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و بوته های ارقام مختلف انگور ، مشاوره برای احداث باغ  ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران