ریزش برگ در اثر شوک ناگهانی به گیاه:Leaf fall by sudden shock 

رایج ترین دلیل ریزش برگ گیاهان وارد آمدن شوک ناگهانی به گیاه است مانند زمانی که گیاه از شرایط بیرون از خانه لذت میبرد ولی بدلیل آمدن سرما گیاه را به داخل خانه انتقال میدهیم ویا برعکس آن زمانی است که در تابستان گیاه داخل خانه را به بیرون می بریم.
شوک معمولا تغییرات ناگهانی در دما،رطوبت،سطح نور یا عادات آبیاری می باشد به عنوان مثال گیاهانی که در شرایط ایده آل گلخانه هستند و به شرایط نا مساعد خانه منتقل میشوند دچار شوک می شوند ویا گیاهانی که گلدانشان عوض می شود و تقسیم بوته می شوند.
متاسفانه در مورد شوک کار زیادی نمی توانید انجام دهید غیرازاینکه امیدوار باشید گیاهتان زنده بماند . در اکثر موارد شوک یک حالت موقتی است که گیاه خود را با شرایط جدید مطابقت میدهد و سلامتی آن برمیگردد.
 

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران