تاخاک  آبیاری کم یا زیاد برروی ریزش برگ گیاهان:

حفظ و نگه داشتن سطح مناسب رطوبت خاک گیاهان آپارتمانی مهارت خاصی می خواهد.ریزش برگ میتواند در هردو حالت کمبود رطوبت یا زیادی رطوبت خاک در گیاه  رخ دهد.تا زمانی که سطح خاک گیاهتان خشک نشده است آبیاری نکنید. هر گیاهی عادت آبیاری خاص خود را دارد.

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران