تاثیر کمبود نور برروی ریزش برگ: the effect of lack of light on leaf fall

اگر گیاهتان در زمستان بخاطر سطح پایین رطوبت دچار ریزش برگ شده است باید ببینید که آیا نور کافی داشته است یا نه. سطح نور خورشید در ماههای زمستان کم و نور بصورت غیرمستقیم است حتی برای گیاهانی که پشت پنجره قرار دارند میزان نور بسیار کم است.اگر گیاهتان شروع به ریزش برگ کرد بدنبال نقاط آفتابی برای آن بگردید ویا با تهیه کردن نور مصنوعی میزان نور را بیشتر کنید. 
 

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران