تاثیر کمبود رطوبت در ریزش برگ:effect of moisture deficiency on leaf fall

بسیاری از گیاهان آپارتمانی از گیاهان مناطق گرم و مرطوب هستند و زمانیکه درشرایط خشک خانه قرار میگیرند دچار ریزش برگ می شوند.این یک واکنش طبیعی هست که گیاه به کمبود رطوبت و برای حفظ رطوت با ریزش برگ نشان می دهد.این را میتوان نوعی شک دانست ،اما خشکی زمستانی کم کم ایجاد میشود هرچند میتواند ناگهانی و سریع هم رخ دهد.اگر گلدانتان را داخل سینی سنگریزه(جزیره) که همیشه خیس باشد به سطح رطوبت کمک میکند.همچنین شما میتوانید با مه پاشی منظم برگ ها برای جلوگیری از خشکی آن استفاده کنید.
 

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران