نکات مهم قلمه گیری گل ها:

قلمه گیری زمان گلدهی گیاه:

قلمه گیری در زمان گلدهی گیاه احتمال موفق شدن قلمه و ریشه زایی گیاه را کاهش میدهد

ازکدام قسمت گیاه قلمه بگیریم:

اگر قلمه را از قسمتی از‌گیاه بگیرید که به ریشه نزدیکتر است احتمال ریشه زایی بیشتر میشود

چگونه  ازگیاه قلمه گیری کنیم:

باید قلمه ای که میگیرید معمولا دارای سه جوانه  باشد جوانه انتهایی زیر خاک،جوانه وسطی همسطح خاک و جوانه آخر بالای سطح خاک باشد.برش انتهای قلمه ساقه حتما اریب باشد تا بتواند راحتر اب راجذب بکند،در قلمه معمولا یک تا سه برگ باید باشد که بتواند فتوسنتز بکند و برای قلمه هایی که درون خاک ریشه دار می شوند برای بهبود شرایط محیطی یک کیسه روی قلمه ها قرار دهید تا ریشه زایی سریعتر اتفاق بیفتد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین گل های  زینتی و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103 

فاتح     :09122275234

قلمه گیری نبایددر زمان گلدهی گیاه باشد چون احتمال موفق شدن قلمه و ریشه زایی گیاه را کاهش میدهد.

اگر قلمه را از قسمتی از‌گیاه بگیرید که به ریشه نزدیکتر است احتمال ریشه زایی بیشتر میشود

تعداد بازديد : 223
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران