روش خوابانیدن مارپیچی شاخه درختان برای تکثیر:compound layering:serpentine layering

این روش مانند روش ساده خوابانیدن شاخه درختان بمنظور تکثیر انجام می شود فقط اینکه از چند ناحیه از همان شاخه ریشه بیرون می زند.این روش برای درختانی که شاخه های بلندی در هرسال تولید می کنند بسیار روش خوبی ست چون چند گیاه دختری بوجود می آید برای این روش بین جوانه ها را زخمی کنید و در خاک مدفون کنید مانند روش خوابانیدن ساده که انجام میشود .این روش بخصوص برای گیاهانی از خانواده مو مانند انگور ، گلایسین و درختچه کلماتیس کاربرد دارد.
 

منبع:https://www.groworganic.com/organic-gardening/articles/how-to-propagate-plants-by-layering

 


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

این روش بخصوص برای گیاهانی از خانواده مو مانند انگور ، گلایسین و درختچه کلماتیس کاربرد دارد.

تعداد بازديد : 449
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران