گل دهی نهال بادام:

باردهی نهال بذری بادام:

درختان حاصل از کشت بذر قبل از گل دادن دارای یک دوره جوانی هستند. خصوصیات دوره ی جوانی ، برگهای کوچکتر ،رشد حالت بوته ای و گاهی اوقات خاردار بودن میباشد.

باردهی نهال پیوندی بادام:

در درختان پیوندی نیز دوره ی جوانی دیده میشود ولی طول مدت آن خیلی کوتاهتر است. به طور کلی بسته به رقم بعد از 5-3 سال و گاهی بیشتر بادام وارد مرحله  بار دهی میشود.

گل انگیزی درخت بادام:

 گل انگیزی در سال قبل از شکوفایی گلها در ماههای اردیبهشت و خرداد اتّفاق می افتد.گل آغازی یا تشکیل اجزای گل به صورت جنینی در داخل جوانه ی گل، در مرداد اتّفاق می افتد و تا آغاز پاییز اجزای اولیه ی گل در داخل جوانه ی گل ظاهر میشوند. تشکیل دانه ی گرده در طول زمستان(دی و بهمن) اتّفاق می افتد، در حالیکه بلوغ تخمدان،بر خلاف سایر گیاهان جنس رزاسه، درست قبل از گل دهی رخ می دهد. گلها قبل از برگها در اواخر زمستان یا اوائل بهار ظاهر میشوند.جوانه های گل بادام شبیه به جوانه ی گل هلو می باشد،یعنی منفرد،بدون برگ و همیشه در وضعیت جانبی بر روی شاخه قرار می گیرند نه انتهای ساقه .

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103
فاتح     :09122275234

گل انگیزی در سال قبل از شکوفایی گلها در ماههای اردیبهشت و خرداد اتّفاق می افتد.

به طور کلی بسته به رقم بعد از 5-3 سال و گاهی بیشتر بادام وارد مرحله  بار دهی میشود.

تعداد بازديد : 519
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران