هرس ارقام نهال سيب: 

هرس ارقام سیب بسته به رقم،ارتفاع و سن نهال متفاوت است.

انواع هرس نهال سیب:

هرس ارقام نهال سیب  با رشد تقریبا عمودی و ایستاده:

ارقامی که شاخه های قایم و عمودی دارند بیشتر به شکل شلجمی هرس می شوند. مانند سیب گلاب و گلدن دلیشز

هرس ارقام نهال سیب با رشد افقی:

ارقامی که رشد افقی دارند معمولا به شکل جامی هرس می شوند.

هرس نهال سیب در زمان باروری:

زمانی که درخت هرس و فرم دهی شد مقدار هرس باید به حداقل برسد و زمان باروری فقط شاخه های شکسته،نافرم،آفت زده و بیمار باید هرس شود.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103 

فاتح     :09122275234 

زمانی که درخت هرس و فرم دهی شد مقدار هرس باید به حداقل برسد و زمان باروری فقط شاخه های شکسته،نافرم،آفت زده و بیمار باید هرس شود.

ارقامی که رشد افقی دارند معمولا به شکل جامی هرس می شوند.

ارقامی که شاخه های قایم و عمودی دارند بیشتر به شکل شلجمی هرس می شوند. مانند سیب گلاب و گلدن دلیشز

تعداد بازديد : 515
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران