تکثیر درخت سیب با قلمه:apple tree propagation from cutting

 

                                                                                                                                                                                                                   

برای تکثیر درخت سیب با قلمه ابتدا شاخه های صاف را انتخاب کنید که دارای جوانه باشد برگ های آن را جدا کنید بهترین زمان تکثیر با قلمه اواخر بهار است.همه برگ های قلمه که در خاک قرار می گیرند را قطع کنید.طول قلمه ها از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر مناسب است و در نهایت باید ۷ سانتیمتر آن زیر خاک قرار گیرد و باید دو تا سه برگ باقی بماند.انتهای قلمه های را در ظرف مخصوص قرار دهید و برای تشویق ریشه زنی انتهای آن را با پودر هورمون های ریشه زایی آغشته کنید.گلدانی را از خاک پیت  مرطوب پر کنید خاک پیت بقدر کافی سبک است و جلوی رشد ریشه رانمیگیرد.قلمه ها راعمیقا ً در خاک فرو کنید حداقل تا ۷ سانتیمتر در خاک قرار گیرد.گلدان را در مکانی گرم و سایه آفتاب قرار دهید و همیشه رطوبت خاک را حفظ کنید اگر خاک قلمه ها خشک شوند برگ های قلمه از نور آفتاب زیان خواهد دید.بعد از ۴ هفته قلمه ها را چک کنید اگر برگ های قلمه ها خشک شده اند و قلمه ها هیچ رشدی نداشته اند یعنی قلمه ها ریشه زنی نداشته اند. زمانی می توانید قلمه ها را به آرامی از خاک بیرون بکشید که ریشه ها مقاوم شده باشند. 


منبع:
https://www.hunker.com/12339553/how-to-plant-apple-tree-cuttings
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران