علت ریزش برگ گیاهان آپارتمانی:Why Leaf Drop Occurs on Houseplants

ریزش برگهای گیاهان آپارتمانی شاید مشکل غم انگیزی باشد چون میتواند دلایل زیادی داشته باشد و میتواند اصلا مشکل خاصی نباشد و تنها بدلیل شرایط نرمال رشد که برای گیاه اتفاق بیفتد بخصوص  در مورد برگ های پایینی که زرد شده وفورا میریزند قسمتی از چرخه زندگی گیاه می باشد.اگر ناگهان تعدادی زیادی از برگ های گیاه ریزش کرد ویا برگ های سبز و سالم شروع به ریزش کردن زمانی است که  گیاه شما با یکی از مشکلات زیر روبروست و باید رسیدگی شود. 

ریزش برگ گیاهان در اثر شوک ناگهانی به گیاه:

رایج ترین دلیل ریزش برگ گیاهان وارد آمدن شوک ناگهانی به گیاه است مانند زمانی که گیاه از شرایط بیرون از خانه لذت میبرد ولی بدلیل آمدن سرما گیاه را به داخل خانه انتقال میدهیم ویا برعکس آن زمانی است که در تابستان گیاه داخل خانه را به بیرون می بریم.
شوک معمولا تغییرات ناگهانی در دما،رطوبت،سطح نور یا عادات آبیاری می باشد به عنوان مثال گیاهانی که در شرایط ایده آل گلخانه هستند و به شرایط نا مساعد خانه منتقل میشوند دچار شوک می شوند ویا گیاهانی که گلدانشان عوض می شود و تقسیم بوته می شوند.
متاسفانه در مورد شوک کار زیادی نمی توانید انجام دهید غیرازاینکه امیدوار باشید گیاهتان زنده بماند . در اکثر موارد شوک یک حالت موقتی است که گیاه خود را با شرایط جدید مطابقت میدهد و سلامتی آن برمیگردد.

تاثیر کمبود رطوبت در ریزش برگ:

بسیاری از گیاهان آپارتمانی از گیاهان مناطق گرم و مرطوب هستند و زمانیکه درشرایط خشک خانه قرار میگیرند دچار ریزش برگ می شوند.این یک واکنش طبیعی هست که گیاه به کمبود رطوبت و برای حفظ رطوت با ریزش برگ نشان می دهد.این را میتوان نوعی شک دانست ،اما خشکی زمستانی کم کم ایجاد میشود هرچند میتواند ناگهانی و سریع هم رخ دهد.اگر گلدانتان را داخل سینی سنگریزه که همیشه خیس باشد به سطح رطوبت کمک میکند.همچنین شما میتوانید با مه پاشی منظم برگ ها برای جلوگیری از خشکی آن استفاده کنید.

ریزش برگ بر اثر صدمات فیزیکی: 

گیاهانی که در مکان های پررفت و آمد خانه هستند و یا بطور مداوم با برس تمیز می شوند گاهی ریزش برگ اتفاق می افتد.همچنین تماس های کودکان و یا حشرات با گیاه نیز میتواند باعث ریزش برگ گیاهتان شوند که با جابجایی گیاه به مکانی امن تر میتوان از ریزش برگ آن جلوگیری کرد.

ریزش برگ گیاهان بر اثر وجود آفات:

وجود بعضی آفات مانند شپشک هاوعنکبوت میتوانند باعث ریزش برگ گیاهان شوند.برگ های ریخته شده بدقت را بررسی کنید اگرعلایم  نشان دهنده وجود آفات بود با درمان گیاه ریزش برگ متوقف می شود. 

تاثیر کمبود نور برروی ریزش برگ:

اگر گیاهتان در زمستان با وجود سطح پایین رطوبت دچار ریزش برگ شده است باید ببینید که آیا نور کافی داشته است یا نه. سطح نور خورشید در ماههای زمستان کم و نور بصورت غیرمستقیم است حتی برای گیاهانی که پشت پنجره قرار دارند میزان نور بسیار کم است.اگر گیاهتان شروع به ریزش برگ کرد بدنبال نقاط آفتابی برای آن بگردید ویا با تهیه کردن نور مصنوعی میزان نور را بیشتر کنید. 

تاثیر افزایش دما برروی ریزش برگ گیاهان:

بسیاری از گیاهان بخصوص گیاهان تروپیکال زمانی که در معرض سرما قرار میگیرند دچار ریزش برگ حتی برگ های سالم می شوند.از طرف دیگر گیاهی که نزدیک گرمای رادیاتور یا وسایل گرمازای دیگر قرار میگیرد ممکن است بعلت افزایش دما دچار ریزش برگ شوند.گیاهانتون رو بدور از دمای خیلی سرد و یا خیلی گرم قرار بدید.

تاثیر آبیاری کم یا زیاد برروی ریزش برگ گیاهان:

نگه داشتن سطح مناسب رطوبت خاک گیاهان آپارتمانی مهارت خاصی می خواهد.ریزش برگ میتواند در هردو حالت کمبود رطوبت یا زیادی رطوبت خاک رخ دهد.تا زمانی که سطح خاک گیاهتان خشک نشده است آبیاری نکنید. 

تاثیر کمبود موادغذایی برروی ریزش برگ گیاهان:

اگر مقدمه ریزش برگ ها با زرد شدن ویا سبز کمرنگ شدنشان همراه باشد ممکن است که این ریزش، عکس العملی باشد که برگ ها به کمبود موادغذایی نشان میدهند .سعی کنید که مقدار کودی که به گیاهتان به طور معمول میدادید را افزایش دهید تا ببیینید دررفع مشکل به شما کمک میکند یا نه.

منبع:https://www.thespruce.com/leaves-falling-off-houseplant-1902676

Translator:Farangis Alborz
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

شوکی که معمولا  بر اثر تغییرات ناگهانی در دما،رطوبت،سطح نور یا عادات آبیاری می باشد.

تعداد بازديد : 500
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران